Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Çeşitli Klinik Materyallerden İzole Edilen Bakterilerin Kinolonlara Duyarlılıkları

Ayşe Yaşar, Engin Seber, Emin Bulut,Sevinç Erdeniz,Neşat Bozkurtgil

AMAÇ: Bu çalışmada klinik materyallerden izole edilen bakterilerin florokinolon grubuna dahil antibiyotiklere duyarlılıklarını belirlemeyi amaçladık.

MATERYAL-METOD: Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarına gelen materyalden izole edilen 120 bakteri suşunda ofloksasin, pefloksasin ve siprofloksasin duyarlılığı araştırıldı.

BULGULAR: Kinolonlara karşı en duyarlı mikroorganizma %100 oranıyla proteus grubu enterik basiller bulunurken E.col ‘ı de duyarlılık %90 üzerinde Enterobakter ve Klebsielların yaklaşık %75’i duyarlı bulundu. Citrobakter duyarlılığı %20 oranı ile en düşük olan enterik basil olarak saptandı. Stafılokok suşlarında kinolon duyarlılığının yaklaşık %90 civarında olduğu görüldü. Pseudomonas suşlarında duyarlılık yaklaşık %50 civarında bulnmuştur.

SONUÇ: Florokinolonlara karşı ciddi bir direnç problemiyle karşı karşı olmadığımız sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Kinolon duyarlılığı.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni