Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Akraba Evliliği Yapan Kadınlarda Eğitim Düzeyi,Evlilik Yaşı ve Doğurganlık Oranları

Alparslan Baksu, M. Serden Çığsar, Nimet Göker, Sabri Kartal Canan Eren Hergin

AMAÇ: Hasta popülasyonumuzdaki kadınlarda akraba evliliği oranı ve bu grupta eğitim düzeyi, evlilik yaşı ve doğurganlık oranlarının incelenmesi.

MATERYAL VE METOD: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Merkezine Mart - Haziran 1999 arasında başvuran kadınlardan randomize seçilen 246 ’sına 29 soruluk anket uygulanmıştır.

BULGULAR: Popiilasyonumuzda akraba evliliği oranı % 24,8’dır. Akraba evliliği yapan ve yapmayanlarda sırasıyla çalışma oranı, eğitim yılı, ortalama evlilik yaşı, çocuk sayısı, istenen çocuk sayısı ve planlı olarak sahip olunan çocuk sayısı sırasıyla şöyledir: %9,9 ve %90,1; 4,5 ve 7,4; 18,1 ve 20,4; 2,9 ve 2,0; 2,9 ve 2,1; 1,83 ve 1,53.

SONUÇ: Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimliği için önemli bir sorun olan akraba evliliği popülasyonumuzda % 24,8 oranındadır. Bu grubu eğitim seviyesi düşük, evlilik yaşı küçük, çok çocuklu kadınlar oluşturmaktadır. Toplumunıuzun sosyoekonomik seviyesinin yükselmesi ve sağlıklı nesiller yetişmesi için iletişim araçlarıyla bu gruptaki kadınların doğru bilgilendirilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Akraba evliliği, Eğitim, Çocuk sayısı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni