Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Son Dönem Renal Yetersizlikte Ultrafiltrasyonun Artiyel Setlik

Mustfa Yıldız, Murat İnnice, Ebru Em, Bülent Öztürk, Ziyaettin Durakoğıu, Hülya Tanes Açıkel, Sema Karni, Yüksel Altuntaş

AMAÇ : Arteriel sertlik kardiovasküler mortalité riski ile yakından ilişkilidir ve hemodiyaliz vakalarında artmış olarak saptanmıştır. Bu çalışmada hemodiyaliz hastalarında ultrafiltrasyonun arteriyel sertlik üzerine olan etkisi incelenmiştir.

MATERYAL VE METOD: 26 son dönem renal yetersizlikli hasta çalışmaya dahil edilip Complior cihazı ile karotid - femoral arterler kulanılarak nabız dalga hızı ölçüldü.

BULGULAR : Son dönem renal yetersizlikli hastalarda yaş, vücut ağırlığ ve sistolik kan basıncı ile nabız dalga hızı arasında pozitif korelasyon saptandı. Ultrafiltrasyonun nabız dalga hızında anlamlı bir düşüşe sebep olmadığı görüldü.

SONUÇ : Hemodiyaliz işlemi esnasında hastaları kuru ağırlığına kavuşturmak ve tansiyon regülasyonu sağlamak amacıyla yapılan ultrafiltrasyon nabız dalga hızında anlamlı bir azalma yapmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Nabız dalga hızı, son dönem,renal yetmezlik, ultrafiltrasyon

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni