Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Üriner Sistem Enfeksiyonlarında İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Engin Seber, Birsen Durmaz, Fatma Korkmaz, Kadir Güneş, Nurdan Okunakol

AMAÇ: Hastane infeksiyonları içinde birinci sırada yer alan üriner sistem infeksiyonlarında idrar örneklerinden izole edilen etkenleri antibiyotik duyarlılığının saptanması, tedavisinin yönlendirilmesi, direnç gelişiminin önlenmesi ve hastane enfeksiyonlarının kontrolü için önem taşımaktadır. Çalışmamızda hastanemiz için , üriner sistem infeksiyon etkeni olan mikroorganizmaları tanımlayıp, antibiyotik duyarlılıklarını saptayarak ampirik antibiyotik tedavisinin yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL METOD: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kliniklerinden Mart 1998-Mart 1999 tarihleri arasında ürinerenfeksiyonları ö.ntanısı ile laboratuvarımıza gönderilen idrar kültürleri retrospektif olarak değerlendirildi. Bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları disk diffüzyon yöntemi ile saptandı.

BULGULAR: İncelemeye alınan 996 idrar örneğinden 365‘ inde (%6) etken izole edilmiştir. İzole edilen mikroorganizmaların 230‘ u (%63 ,2) gram negatif enterik basil, 54‘ü (%14,7) maya, 48‘i (%13,J) non-fermantatif gram negatif basil, 33‘ (%9) gram pozitif kok olarak tanımlanmıştır.

SONUÇ: Çalışmamızda idrar kültürlerinden en sık E.coli‘ nin etken olarak saptandığı, etken bakterileri antibiyotik dirençlerinin daha önceki yıllara göre artış gösterdiği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Üriner sistem iııfeksiyonları, etkenler, antibiyotik duyarlılığı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni