Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Ekstrahepatik Bilier Obstrüksiyonlarda Tanı Ve Tedavi Seçenekleri 59 Hastanın Retrospektif Analizi

Mehmet Uludag, Gürkan Yetkin, Abut Kebudi, Hasan Karanlık, Kemal Arslan, Adnan İşgör

AMAÇ: Tıkanma sarılığı ön tanısı ile cerrahi kliniği yatırılan hastalara uygulanan tanı ve yöntemlerini gözden geçirmek ve bulgularımızı hliteratür ile karşılaştırmaktır.

MATERYAL VE METOD: Mart 1995-Mart 1999 tarihleri arasında Şişli Etfa/ Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi kliniğinde takınma sarılığı tanısı ile tedavi edilen 59 hasta retrospektif olarak incelendi.

BULGULAR: tıkanma sarılığı olan 59 hastaııın 38‘ inde (%65) benign, 21‘ inde (%35) malign bir hastalık tespit edildi. Beningn hastalığa sahip olan 25 (%66) hasta cerrahi, 8 (%21) hasta ERCP ve cerrahi, 5 (%13) hasta ERCP ile tedavi edildi. Malign hastalığı bulunan 2 (%10) hastaya ise bir drenaj presedürü uygulandı.

SONUÇ: Maling hastalık/arda, radikal rezeksiyon yapılamayan olgularda drenaj prosedürleri hastanın yaşam ka/iutesini arttırmaktadır. MRCP‘ nin tanı-yöntemleri arasına girmesi. tanısal ERCP oranlarını azaltmıştır. Bu da beraberinde ERCP‘ nin özellikle heııing prosedürler için terapötik kullanımını ön plana çıkartmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tıkanma Sarığı, Enısırahepatik, MRCP.ARCP

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni