Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 42 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Androgenetik alopesili kadınlarda hairdeks ile yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Eylem CEREN, Tuğba Rezan EKMEKÇİ, Adem KÖŞLÜ

Amaç: Saç hastalıklarına özgü bir yaşam kalite ölçeği olan hairdeks ile androgenetik alopesinin Türk kadınlarında hayat kalitesine etkisini ve ölçeğin kabul görüp görmeyeceğini araştırmaktı. Gereç ve Yöntem: Androgenetik alopesili 100 kadın çalışmaya alındı. Yaş, eğitim durumu, saç dökülme süresi, evresi kaydedildi. Hastalardan 48 soruluk ?hairdeks? ve hairdeksi değerlendirmelerini sağlayacak ?Hasta Değerlendirme Formu?nu doldurmaları istendi. Bulgular: Duygu skorları diğerlerine kıyasla fark edilebilir derecede yüksekti. Yaş artarken hairdeks (r=-0.20 p<0.05) ve semptom skorları azalmaktaydı (r=-0.23 p<0.05). Eğitim düzeyi ve dökülme evresiyle ölçek skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Dökülme süresiyle stigmatizasyon skoru arasında zayıf derecede anlamlı negatif korelasyon vardı (r=-0.20 p<0.05). Emeklilerde hairdeks ve duygu skorları diğerlerine oranla anlamlı derecede düşüktü (p<0.05). Değerlendirme form skorları ortalaması 4.76?ydı. Hastaların %98?i hairdeksi doldurmaya değer bulmuşlardı. Sonuç: Androgenetik alopesi kadınlarda yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Hairdeks hastalar tarafından kabul görmüştür, ancak geçerlilik çalışmaları ile Türk toplumuna uyarlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Androgenetik alopesi, hairdeks, yaşam kalitesi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni