Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 49 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Prediyabetin önemi ve tedavi yaklaşımı

Yüksel Altuntaş, Feyza Yener Öztürk

Prediyabet, tip 2 diyabet ve normoglisemi arasındaki ara dönem olarak tanımlanabilir. Açlık plazma glukozunun 100-125 mg/dl olması (Bozulmuş açlık glukozu) ya da 75 gr oral glukoz tolerans testinde 2 saat plazma glukozunun 140-199 mg/dl olması (Bozulmuş glukoz toleransı) prediyabet olarak adlandırılır. ADA 2010 önerilerine göre HbA1c düzeyinin %5.7–6.4 arasında olması da prediyabet kabul edilmiştir. Prediyabetiklerin her yıl %5-10’u aşikar tip 2 diyabete dönüşmektedir. Dislipidemi, hipertansiyon ve obezite ile ilişkili olan prediyabet, kardiyovasküler hastalık açısından ciddi risk faktörüdür. Bu nedenle, prediyabetin erken tanınması ve tedavisi ile tip 2 diyabet gelişimine müdahale edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Prediyabet, Tip 2 diyabet, Bozulmuş glukoz toleransı, Bozulmuş açlık glukozu

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni