Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 49 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Kliniğimizde son 18 aylık tubaovaryan apse tedavisinde laparoskopi deneyimlerimiz

Osman Temizkan, Osman Aşıcıoğlu, Berhan Aşıcıoğlu, Bülent Arıcı, Pınar Yalçın, Işıl Ayhan

Amaç: Çalışmada primer amacımız tubaovaryan apse tanılı hastalarda apse boyutunun klinik ve laboratuar sonuclarına etkisi ve cerrahi tedavide laparoskopi yönteminin etki ve güvenililirliğini değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde son 18 aylık dönemdeki tubaovaryan apse (TOA) tanısıyla medikal tedaviye yanıt vermeyen 42 adet laparoskopi yapılan hasta retrospektif incelendi.

Bulgular: Yapılan değerlendirmede hastaların ortalama yaşı 38.7 olarak belirlendi. Bu hastaların %16.6’sı menopoz sonrası dönemde iken, %14.2’sinde RİA mevcuttu. Ayrıca apse boyutu 7 cm üzerinde olan grupta 38 derece ustu ateşli hasta oranı, C-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve lökosit sayısı anlamlı olarak yüksek bulundu. Yapılan 42 laparoskopi operasyonunda sadece 1 hastada termal ureter hasarı oldu ve ikincil operasyon hiçbir hastaya gerekmedi.

Sonuç: Yeterli cerrahi tecrübe olan kliniklerde TOA cerrahi tedavisinde laparoskopi oldukça güvenli ve etkili bir tedavi olarak görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tubaovaryan apse, laparoskopi, CRP, eritrosit sedimentasyon hızı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni