Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 49 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Çocuklarda toplum kökenli pnömoniye yaklaşım: Amerikan çocuk enfeksiyon derneği rehberi

Şebnem Özdoğan

Çocuklarda toplum kökenli pnömoni (TKP) özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Tüm dünyada 5 yaş altı çocuklarda ölüm nedenlerinin başında gelir. TKP tanı ve tedavisine yönelik rehberlerin morbidite ve mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir. Rehberler tanı ve tedavide tek yaklaşım değildir. Pediatrik TKP’nin klinik seyri çok farklılıklar gösterdiği gibi aynı patojen farklı klinik tabloya neden olabilir. Rehberler hastayı takip eden klinisyenin değerlendirmesinin yerini alamaz. Bu çalışmada çocuklarda TKP’nin tanı ve tedavisi Amerikan çocuk enfeksiyon hastalıkları derneğinin yayınladığı rehber ışığında tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli pnömoni, çocuk, rehberle

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni