Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 42 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Yenidoğan döneminde idiopatik konjenital bilateral vokal kord paralizisi

Ali BÜLBÜL, Mehmet TAŞDEMİR, Füsun OKAN, Berna Uslu COŞKUN, Mehmet ADA, Lida BÜLBÜL, Asiye NUHOĞLU

Yenidoğan döneminde konjenital üst havayolu darlıkları nadiren görülürken, solunum yetmezliği nedenleri arasında önemli yer almaktadır. Vokal kord paralizisi yenidoğan döneminde stridora neden olan ikinci sıklıkta görülen üst hava yolu darlığı nedenidir. Genellikle tek taraflı ve doğum travması ile birlikte görülür. İki taraflı paralizi sıklıkla konjenital anomalili bebeklerde saptanırken, özellikle Arnold-Chiari malformasyonu gibi santral sinir sistemi anomalilerinde görülür. Yazımızda idiopatik bilateral vokal kord paralizisi tanısı konulan ve trakeostomi açılması gereken bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, bilateral vokal kord paralizisi, trakeostomi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni