Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

16 - Rektumun diffüz kavernöz hemanjiomunda manyetik rezonans görüntüleme özellikleri: Olgu sunumu

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Emel Kaya, Betül Duran Özel

Rektumun diffüz kavernöz hemanjiomu (RDKH) nadir rastlanan benign vasküler bir lezyon olup, genellikle genç yetişkinlerde görülür. Ağrısız, tekrarlayan rektal kanama ile ortaya çıkar. Olgu bildirimizde RDKH hikayesi olan 5 yaşında bir erkek çocuk hastayı tanımladık. Hastanın tanısı doğum esnasında konulmuştu. Kesin tanı kolonoskopik inceleme sırasında gerçekleştirilen biyopsi ile yapılmıştı. Hastaya yapılan manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile hem tümöre ait karakteristik sinyal intensite özellikleri ortaya kondu, hem de lezyonun kesin yeri ve uzanımı saptandı. Tümör son MRG tetkiki ile kıyaslama yapıldığında minimal boyut artışı göstermekteydi. Hasta şu anda medikal tedavi görmekte ve MRG ile takip edilmektedir. RDKH ile nadiren karşılaşılır ve internal hemoroidler, inflamatuar barsak hastalıkları, karsinoma ve çeşitli diğer patolojik durumları taklit edebildiğinden sıklıkla yanlış tanı konulur. Sonuç olarak nadir görülmesine karşın, özellikle genç hastalarda ağrısız, tekrarlayan rektal kanamaların ayırıcı tanısında RDKH’nin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayabiliriz.

Anahtar Kelimeler: Diffüz kavernöz hemanjiom, tanı, rektal kanama

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni