Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 42 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - ASA IV E olan hastada unilateral spinal anestezi uygulaması: Olgu sunumu

U. Hale DOBRUCALI, Leyla TÜRKOĞLU, Ulufer SİVRİKAYA, Canan T. IŞIL, Ayşe HANCI

Spinal anestezi, özellikle alt ekstremite operasyonlarında uygulanan bir anestezi yöntemidir ve genel anesteziye göre avantajlıdır; cerrahi girişime karşı oluşan stres yanıtı baskılar, yüksek riskli hastalardaki morbiditeyi azaltır ve postoperatif dönemde analjezinin sürmesini sağlar; fakat hipotansiyon ve bradikardi gibi kardiyovasküler değişikliklere de neden olabilir. Bu yüzden yüksek riskli hastalarda hemodinamiyi daha az etkileyen unilateral spinal anestezi tekniği sıklıkla uygulanmaktadır. Bu olgu sunumunun amacı ASA IV E ve ejeksiyon fraksiyonu %28 olan bir hastada unilateral spinal anestezi deneyimimizi paylaşmaktır.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak, unilateral spinal anestezi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni