Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 46 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Sağlam Çocuk Polikliniği’nden izlenen iki yaş üzerindeki çocuklarda anne sütü ile beslenmeye etki eden faktörler

Lida Güneş Bülbül, Ayşe Gül Özcan, Sadık Sami Hatipoğlu

Amaç: Yaşamın ilk iki yılında anne sütü ile beslenmeye etki eden faktörlerin belirlenmesi.

Yöntemler: Ocak 2011 - Mayıs 2012 tarihleri arasında, Sağlam Çocuk Polikliniğinden doğumundan itibaren düzenli olarak takip edilen, 2 yaşını doldurmuş süt çocukları alındı. Bebeklerin izlem dosyalarından doğum öncesi ve sonrası bilgileri kaydedildi. Ailenin sosyoekonomik durumu ve annenin doğum öncesi ve sonrası emzirme eğitimi alma durumu anket görüşmesi yapılarak kaydedildi. Çalışma sonucunda elde edilen verilerin yalnız anne sütü ile beslenme ve toplam anne sütü ile beslenme sürelerine etkisi araştırıldı.

Bulgular: Çalışma 200 çocuk ile tamamlandı. Hastaların %57,5’i erkek ve %56’sı sezaryen ile doğmuştu. Yalnız anne sütü alma süresi ortalama 4,3±2,0 ay, toplam anne sütü alma süresi 16,4±7,7 ay ve ilk 6 ay yalnız anne sütü alma oranı %37,5 idi. Annenin eğitim düzeyinin yüksek olması ile ailenin gelir düzeyi artması ve annenin çalışıyor olmasının toplam anne sütü süresini olumsuz etkilediği saptandı (sırasıyla p:0,009, p:0,024, p:0,001). Doğum öncesi emzirme eğitimi alan anne sayısı 21 (%10,5), doğum sonrası emzirme eğitimi alan anne sayısı 163 (%81,5) idi. Doğum sonrası anne sütü ile beslenme eğitimi alan annelerin yalnız anne sütü ve toplam anne sütü alma sürelerinin yüksek olduğu belirlendi (sırasıyla p:0,001 ve p:0,000). Bebekler bir yaşına geldiğinde emzirmeye devam eden anne sayısı 136 (%68) idi. Bir yaşından sonra emzirme eğitimi desteği alan annelerin toplam anne sütü alma süresinin daha fazla olduğu belirlendi (p:0,001).

Sonuçlar: Yaşamın ilk iki yılında toplam anne sütü ile beslenme oranının arttırılması çabasında, bir yaşından sonra emzirme eğitimi desteğinin sağlanması önemli bir faktör olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, eğitim, faktör, süt çocuğu

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni