Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 46 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

12 - Prematüre bebeklerin perinatal dönem sorunlarının uzun dönem gelişimleri üzerine etkileri

Zeynep Eras, E. Bahar Bingöler Pekcici, Gülsüm Atay, Evrim Durgut Şakrucu, Bağdagül Sarıdaş

Antenatal ve neonatal bakım koşullarındaki iyileşmelere bağlı olarak prematüre ve çok düşük doğum ağırıklı bebeklerin yaşam oranları artmış ancak engellilik oranlarında azalma olmamıştır. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin başarısının en önemli ölçütünün gelişimsel sonuçlar olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bebeklerin gelişimsel sonuçları, genetik, perinatal ve sosyal-çevresel faktörleri içeren karmaşık bir ilişkinin sonucudur. Prematüre bebeklerin perinatal sorunları olan sepsis, nekrotizan enterokolit, intrakranial kanama, periventriküler lökomalazi, bronkopulmoner displazi (kronik akciğer hastalığı), işitme kaybı, prematüre retinopatisi ve büyüme geriliği bebeklerin gelişimini olumsuz etkileyen risk faktörleridir. Bu sorunların önlenmesi veya erken tanı ve tedavisi, bu yüksek riskli çocukların bedensel sağlıkları ve gelişimlerinin en iyi duruma getirilebilmesi için önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Prematürite, perinatal sorunlar, gelişim

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni