Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 46 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Safra kesesi gastrik metaplazi; olgu sunumu ve literatür değerlendirmesi

Uğur Kesici, Sevgi Kesici, Sezgin Zeren, Ülkü Aygen Türkmen, Mehmet Çimen, Gülen Burakgazi

Amaç: Safra kesesi gastrik metaplazi, safra taşı olan hastalarda görülebilen epitelyal bir değişikliktir. Bu olgu sunumunda gastrik metaplazi lezyonunun önemi tartışılmıştır.

Olgu Sunumu: Bu olguda, özelikle yağlı yemeklerden sonra ortaya çıkan, karın sağ üst kadranda ağrı şikayeti olan 34 yaşında kadın hasta tartışılmış ve literatür değerlendirmesi yapılmıştır. Olgunun batın ultrasonografisinde safra kesesi içinde en büyüğü 1 cm olarak ölçülen multipl kalküller tespit edildi. Olguya elektif şartlarda laparoskopik kolesistektomi uygulandı. Patolojik inceleme sonucunda safra kesesinde gastrik metaplazi tespit edildi.

Sonuç: Safra kesesi metaplazi-displazi döngüsünün safra kesesi kanserinin başlangıcı olabileceği bildirilmektedir. Bu nedenle safra kesesi gastrik metaplazi lezyonlarının histopatolojik olarak daha dikkatli incelenmesi gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Safra kesesi, laparoskopik kolesistektomi, gastrik metaplazi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni