Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 45 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Neonatoloji bakış açısı ile prematüre retinopatisi

Sinan Uslu, Ali Bülbül

Prematüre retinopatisi (PR) primer olarak prematüre bebekleri etkileyen, özellikle gelişmekte olan ülkelerde çocukluk çağında ağır görme bozukluklarına yol açan önemli bir göz hastalığıdır. Prematüre retinopatisi bifazik patogenezi olan retinal vaskular hastalıktır. İlk fazda, relatif hiperoksi vazo-obliterasyona ve damar hasarına yol açar. İkinci faz hipoksinin tetiklediği retinal ayrılma ve körlükle sonuçlanan neovaskülarizasyon ile karakterizedir. Mevcut tedavi yöntemlerinin amacı anormal neovaskülarizasyonun doku hasarına yol açan olumsuz sonuçlarını sınırlamaktır. Bu derlemede, PR risk faktörleri, patogenez, yaklaşım ve mevcut tedaviler neonatoloji bakış açısı ile tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, prematüre retinopatisi, neonatoloji

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni