Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 44 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Behçet hastalığında pulmoner arter anevrizmaları: Çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile bir olgu sunumu

Çağrı Şenyücel

Behçet Hastalığı vaskülit ile karakterize, nedeni bilinmeyen multisistemik bir hastalıktır. Behçet hastalığına bağlı pulmoner arter anevrizması gibi pulmoner vasküler problemler, kötü  prognozu ve yüksek mortaliteyi göstermek amacı ile bildirilmiştir. Hemoptizi şikayeti ile başvuran 19 yaşındaki  erkek hastayı sunduk.  Hastanın 15 aydır tekrarlayan oral ve genital aft hikayesi vardı. Uluslararası Behçet Hastalığı Çalışma Grubu kriterlerine göre Behçet hastalığı tanısı konuldu. Akciğer grafisinde bilateral hiler genişleme izlendi. Çok kesitli Bilgisayarlı Tomografi (BT) incelemesinde intramural tombüs içeren çok sayıda iki taraflı pulmoner anevrizma görüldü. Çok kesitli BT, Behçet hastalığındaki pulmoner tutulumu göstermede başarıyla kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, pulmoner arter, anevrizma, bilgisayarlı tomografi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni