Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 44 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Meckel divertikülü: 34 olgunun klinikopatolojik değerlendirilmesi

Pınar Torun, Canan Tanık, Fevziye Kabukçuoğlu, Nihat Sever, Didem Baskın

Amaç: Meckel divertikülü gastrointestinal sistemin en sık görülen doğumsal anomalisidir. Erkeklerde daha fazla rastlanır. Daha çok iki yaş öncesinde semptom verir. Meckel divertiküllerinde ektopik dokular izlenebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, bölümümüzde tanı alan Meckel divertiküllerinin yaş ve cinsiyet dağılımı yanı sıra içerdiği ektopik dokular açısından retrospektif incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: 2004 ve 2009 yılları arasında kliniğimizde 34 adet Meckel divertikülü tanısı verilen ince barsak materyeli retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: İncelenen olguların 27’si erkek, yedisi kız olup üçü 2 ve 2 yaşından küçük, 31’i 3-19 yaş arası olarak belirlenmiştir. Materyellerin 19’unda tek başına ileum dokusu, 12’sinde ektopik mide, birinde ektopik kolon mukozası, ikisinde de ektopik mide ve pankreas dokusunun ileum mukozasına eşlik ettiği görülmüştür.

Sonuçlar: Meckel divertikülleri genellikle semptomsuz seyreder, ancak divertikülde izlenen ektopik dokular nedeniyle kanama, ülser ve obstruksiyon gibi komplikasyonlar gelişebilir. Seride tümör dokusuna rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Meckel divertikülü, ektopik pankreas dokusu, ileum

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni