Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 44 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Yenidoğan döneminde nozokomiyal sepsis ve kontrol stratejileri

Sinan Uslu, Emrah Can, Fatih Bolat, Serdar Cömert, Asiye Nuhoğlu

Nozokomiyal enfeksiyonlar yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde (YYBÜ) geç neonatal morbidite ve mortalitenin en önemli sebeplerindendir. Nozokomiyal enfeksiyonlar YYBܒlerde erişkin ve pediatrik yoğun bakım ünitelerine göre daha sık görülebilmektedir. Yoğun bakım standartlarının gelişmesi ve yüksek riskli yenidoğanların yaşam şanslarının artması ile birlikte invaziv uygulamaların sıklığı da artmıştır. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki bebeklerin büyük kısmının prematüre bebek olması, bu bebeklerin immun fonksiyonlarının immatüritesi ve koruyucu mekanizmalarının yetersizliği, uygulanan invaziv girişimler infeksiyonlara eğilimi arttırmaktadır. Bu nedenlerden dolayı nozokomiyal infeksiyonlar riskli yenidoğanlarda morbidite, mortalite ve artmış sağlık harcamalarının önemli bir nedenidir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, nozokomiyal enfeksiyon, sepsis

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni