Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Yenidoğan döneminde hipoglisemi

Ali Bulbul, Sinan Uslu

2 - İstanbul’da yenidoğan yoğun bakım üniteleri (2014-2015)

Sinan Uslu, Asli Yuksel, Aysegul Uslu, Bekir Turan, Ali Bulbul, Memet Taskin Egici, Selami Albayrak, Guven Bektemur

3 - Kliniğimizde yatarak takip edilen spontan piyojenik spondilodiskit olgularının retrospektif değerlendirilmesi

Dilek Yildiz Sevgi, Alper Gunduz, Ahsen Oncul, Osman Tanriverdi, Ahmet Sanli Konuklar, Aziz Ahmad Hamidi, Murat Musluman, Nuray Uzun, Ilyas Dokmetas

4 - Ağır preeklamptik hastalarda kardiak troponin I düzeyi ve magnezyum sülfat tedavisinin kardiak troponin I düzeyine etkisi

Ozgur Cot, Serkan Kumbasar, Aytek Şık, Mesut Demir, Erman Sever, Elif Sezin Kayaalti

5 - Genetik amniyosentez sonuçlarımız: 3721 vakanın analizi

Ali Acar, Fedi Ercan, Selman Yildirim, Huseyin Gorkemli, Kazim Gezginc, Osman Balci, Harun Toy, Aysegul Zamani, Sevcan Sarikaya, Berkan Sayal, Metin Capar, Mehmet Cengiz Colakoglu

6 - İntima-media kalınlığı ve meme arter kalsifikasyonlarının kardiyovasküler risk faktörü olarak değerlendirilmesi, gebelik ve emzirmenin rolü

Gulsen Demircan, Deniz Ozel, Betul Duran Ozel, Fuat Ozkan, Ahmet Mesrur Halefoglu, Alper Ozel, Fatma Rana Ozbey

7 - Papiller tiroid kanserinde karşı paratrakeal lenf bezi metastazı gelişimi ile ilişkili risk faktörleri

Evren Besler, Nurcihan Aygun, Emre Bozdag, Bulent Citgez, Sitki Gurkan Yetkin, Mehmet Mihmanli, Mehmet Uludag

8 - 55 Yaş ve daha genç hastalarda uygulanan total kalça protezinin orta dönem klinik sonuçları

Hakki Yildirim, Mehmet Mesut Sonmez, Meric Ugurlar

9 - Kolorektal dışı kanserlerin karaciğer metastazlarında radyofrekans ablasyon yöntemininin etkinliğinin değerlendirilmesi

Doga Ozdemir Kalkan, Cem Yucel, Suna O. Oktar, Mustafa Sare, Mustafa Benekli

10 - Bir kamu hastanesinde çalışan hemşirelerin kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesi hakkındaki bilgi durumları

Yildiz Kose, Yeliz Leblebici, Selma Sen Akdere, Hatice Cakmakci, Serap Otunctemur, Memet Taskin Egici, Guven Bektemur

11 - Optik disk pitine bağlı gelişen seröz makülopatinin vitrektomisiz tedavisi: Bir olgu sunumu

Mehmet Demir, Dilek Guven, Zeynep Acar, Erdem Ergen

12 - Tek taraflı optik sinir hipoplazisi ve ambliyopi

Mehmet Demir, Dilek Guven, Delil Ozcan, Erdem Ergen

13 - Selektif embolizasyonla tedavi edilmiş tonsillektomi sonrası ciddi kanama: Lingual arter psödoanevrizması

Ozlem Unsal, Didem Rifki, Ender Uysal, Berna Uslu Coskun

14 - İnferior epigastrik ven yaralanmasına bağlı gelişen postpartum kanama

Mehmet Baki Senturk, Hakan Guraslan, Mesut Polat, Omer Birol Durukan


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni