Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 48 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Antenatal steroid uygulamasının erken dönem prematüre sorunları üzerine etkisi

Ali Bülbül, Filiz Özkaya Gül, Sinan Uslu, Ebru Türkoğlu Ünal, Mesut Dursun, Umut Zübarioğlu, Aslan Babayiğit, Asiye Nuhoğlu

2 - Kardiyovaskuler cerrahi sonrası uzamış yoğun bakım ihtiyacı olan kalp yetmezliği hastalarında nutrisyonel desteğin etkileri

Buket Özyaprak, Ayşe Baysal, Ömer Savluk, Hüseyin Toman, İsmail Özkaynak, Tolga Totoz

3 - Obstrüktif apne ve rekürrent tonsillit nedeni ile opere edilen hastalarda aktinomiçes enfeksiyonunun rolü

Nagihan Bilal, Bora Bilal, Tugba Paksoy Doğruluk, Arzu Karaveli

4 - Küçültme mammaplasti ameliyatı uygulanan hastalarda oluşan ameliyat sonrası değişikliklerin MRG ve USG ile değerlendirilmesi

Ayşe Sanem Fıratlıgil, Arzu Akçal, Semra Karşıdağ, Selami Serhat Şirvan

5 - Çocuk acil ünitesine başvuran 0-18 yaş arası zehirlenme olgularının incelenmesi

Dilek Aygin, Hande Açıl

6 - Lomber diskopati tanılı olgulara uyguladığımız epidural kortikosteroid enjeksiyonunun klinik sonuçları

Jülide Öncü, Reşat İlişer, Göksel Çelebi, Banu Kuran, Gülgün Durlanık

7 - Akromegalide uzun etkili somatostatin analoglarının glukoz homeostazı üzerine etkileri

Feyza Yener Öztürk, Esra Çil Şen, Selvinaz Erol, Ayşenur Özderya, Özcan Karaman, Yüksel Altuntaş

8 - Sistemik lupus eritematozusun nörolojik komplikasyonları: Olgu serisi temelinde gözden geçirme

Sibel Karşıdağ, Nilgün Çınar, Şevki Şahin

9 - Diffüz İdiyopatik İskelet Hiperostozu hastalığına bağlı disfaji

Aslı Çalışkan, Yeşim Gökçe Kutsal

10 - Serebral derin venöz sistem trombozuna sekonder bilateral talamik enfarkt

Ferhat Çengel, Mesut Bulakçı, Bora Özbakır, Adem Kırış

11 - Tibia platosunun spontan osteonekrozu: Olgu sunumu

Murat Çubukçu, Banu Ordahan, Adem Küçük, Buğra Kaya

12 - Ciddi metabolik asidoz sonrası sağkalım: (pH=6.66)

Mehmet Salih Sevdi, Meltem Türkay Aydoğmuş, Kerem Erkalp, Funda Gümüş, Ayşin Alagöl


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni