Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 45 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Endometrium kanserinde metastatik lenf nodu bölgesine göre cerrahi patolojik faktörlerin değişimi

Taner Turan, Gökhan Açmaz, Sezin Ertürk, Burcu Gündoğdu, Nejat Özgül, Nurettin Boran

2 - Rekürren tonsillitte tonsil yüzeyi ve merkezine ait mikrobiyolojik floranın karşılaştırılması ve immünolojik değişikliklerin incelenmesi

Erdoğan Gültekin, Ömer N. Develioğlu, Murat Yener, Mehmet Karakaya, Zafer Çiftçi

3 - Yenidoğan bebeklerde son on yılda indirekt hiperbilirubinemi değişimi

Nihal Çayönü, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Fatih Bolat, Ömer Güran, Asiye Nuhoğlu

4 - Plastrone apandisit kliniği ile başvuran müsinöz kistadenom olgusu

Bülent Çitgez, Gürkan Yetkin, Mehmet Uludağ, Ayşim Özağrı, İsmail Akgün, Sinan Karakoç

5 - Lamotrigin kullanımına bağlı önemli bir yan etki: Stevens-johnson sendromu ve toksik epidermal nekrolizis birlikteliği

İhsan Kafadar, Betül Diler, Nazan Dalgıç Karabulut, Özlem Haşim

6 - Nadir bir ataksi nedeni Louis-bar sendromu

İhsan Kafadar, Betül Aydın Kılıç

7 - Dyke-Davidoff Masson sendromu: Olgu sunumu

İhsan Kafadar, Mine Pullu, Nursu Kara Kandıralıoğlu

8 - İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu

Dilek Aygin, Hande Cengiz


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni