Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 44 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Tek insizyondan laparoskopik kolesistektomi

Mehmet Mihmanlı, Uygar Demir, Ece Dilege, Cemal Kaya, Özgür Bostancı, Önder Karabay, Tahir Atun, Mustafa Arısoy, Şener Okul, Gürhan Işıl

2 - Koroner arter baypas greftli hastalarda ortalama trombosit hacminin greft açıklığı üzerindeki etkisi

Osman Akın Serdar, Sinan Arslan, Tolga Doğan, Can Özbek, Taner Kuştarcı

3 - Memenin mezenkimal tümörleri

Hanife Özkayalar, Fevziye Kabukçuoğlu, Canan Tanık, K. Gülçin Eken, Özlem Ton Eryılmaz, Gürkan Yetkin

4 - Dermoskopi polikliniği hastalarının retrospektif olarak değerlendirmesi

Bilge Ateş, İlknur Kıvanç Altınay, Adem Köşlü

5 - Kraniyal bilgisayarlı tomografide saptanan fizyolojik pineal gland, koroid pleksus ve habenular komissür kalsifikasyonlarının görülme oranları ve birliktelikleri

C. Gökhan Orcan, Ömer F. Nas, İ. Gökhan Çavuşoğlu, Oktay Alan, Hakan Kılıç, A. Ulca Uyguç, S. Burkay Öztürk, Emin Ulutaş, Hakan Cebeci

6 - Baş ve boyun paragangliomalarında kombine endovasküler ve cerrahi tedavi

Ender Uysal, Sıtkı Mert Ulusay, Şenol Civelek, Muzaffer Başak

7 - Nadir bir konjenital anomali, anoftalmi/mikroftalmi: Olgu sunumu

Fatih Bolat, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Serdar Cömert, Emrah Can, Asiye Nuhoğlu

8 - Mesanede rahim içi araç: Olgu sunumu

Barış Türk, Hatice Yılmaz, Şefik Çitçi, Mehmet Şekeroğlu

9 - Femoral giriş esnasında düğümlenmiş seldinger kılavuz teli: Girişimsel yaklaşım olgu sunumu

Ender Uysal, Mert Ulusay, Mehmet Uludağ, Emin Çakmakçı, Muzaffer Başak

10 - Diltiazem intoksikasyonu: Bir olgu sunumu

Hacer Şebnem Türk, Tolga Totoz, Surhan Çınar, İdil İdi, Sibel Oba


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni