ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The management of community acquired pneumonia in children: guidelines by the pediatric infectious diseases society of America [SETB]
SETB. 2015; 49(3): 163-173 | DOI: 10.5350/SEMB.20150831060742

The management of community acquired pneumonia in children: guidelines by the pediatric infectious diseases society of America

Şebnem Özdoğan
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul - Türkiye

Community-acquired pneumonia (CAP) is a significant cause of morbidity and mortality in children, especially in developing countries. Worldwide, CAP is the leading cause of death in children younger than five years. Guidelines for the management CAP have been demonstrated to decrease morbidity and mortality rates. They do not represent the only approach to diagnosis and therapy; there is considerable variation among children in the clinical course of pediatric CAP, even with infection caused by the same pathogen. It does not replace the need for the application of clinical judgment to each individual presentation. In this study we aim to discuss the diagnosis and management of CAP in children based on clinical practice guidelines by the pediatric society and the infectious diseases society of America.

Keywords: Community acquired pneumonia, children, guidelines.

Çocuklarda toplum kökenli pnömoniye yaklaşım: Amerikan çocuk enfeksiyon derneği rehberi

Şebnem Özdoğan
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul - Türkiye

Çocuklarda toplum kökenli pnömoni (TKP) özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Tüm dünyada 5 yaş altı çocuklarda ölüm nedenlerinin başında gelir. TKP tanı ve tedavisine yönelik rehberlerin morbidite ve mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir. Rehberler tanı ve tedavide tek yaklaşım değildir. Pediatrik TKP’nin klinik seyri çok farklılıklar gösterdiği gibi aynı patojen farklı klinik tabloya neden olabilir. Rehberler hastayı takip eden klinisyenin değerlendirmesinin yerini alamaz. Bu çalışmada çocuklarda TKP’nin tanı ve tedavisi Amerikan çocuk enfeksiyon hastalıkları derneğinin yayınladığı rehber ışığında tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli pnömoni, çocuk, rehberle.

Şebnem Özdoğan. The management of community acquired pneumonia in children: guidelines by the pediatric infectious diseases society of America. SETB. 2015; 49(3): 163-173

Corresponding Author: Şebnem Özdoğan, Türkiye
LookUs & Online Makale