ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Penetrating Trauma to the Parotid Gland [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-68077 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.68077

Penetrating Trauma to the Parotid Gland

Nurullah Seyhun, Aslı Batur Çalış, Suat Turgut
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Penetrating trauma to the parotid gland is a rare condition. Mostly, gunshot wounds to the parotid area is seen. Facial paralysis and sialocele formation is a particular concern, and can cause significant morbidities. Early diagnosis and early exploration is crucial in the setting of facial paralysis following penetrating trauma. Sialocele formation and fistulas can be managed conservatively or surgically.

Keywords: parotid gland, parotid trauma, bullet

Parotideal Bölgenin Penetran Travmaları

Nurullah Seyhun, Aslı Batur Çalış, Suat Turgut
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Parotis glandın penetran travmaları çok nadir görülmektedir. Genellikle parotideal bölgeye ateşli silah yaralanması sonrası görülür. Fasiyal paralizi ve sialosel oluşumu ciddi morbiditeler oluşturabilmektedir. Fasiyal paralizi durumunda erken tanı ve erken eksplorasyonun önemi büyüktür. Sialosel oluşumu ve fistül gelişimi durumunda konservatif yaklaşım uygulanabileceği gibi, cerrahi tedavi de uygulanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: parotis, kurşun, parotis travmasıCorresponding Author: Nurullah Seyhun, Türkiye
LookUs & Online Makale