ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Primary Pure Uterine Lipoma: A Report of two Cases and Review of the Literature [SETB]
SETB. 2018; 52(2): 135-137 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.66375

Primary Pure Uterine Lipoma: A Report of two Cases and Review of the Literature

Deniz Tunçel1, Rabia Doğukan1, Fatih Mert Doğukan1, Fevziye Kabukçuoğlu1, Hakan Erenel2, Işıl Ayhan2
1Department of Pathology, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Pure uterine lipomas are rare diagnoses despite lipoma being a common entity. The histogenesis of these lesions remains unknown, and its clinical symptoms are similar to those of uterine leiomyomas.
In this report, two cases of uterine lipomas were presented with their histopathological and clinical aspects.

Keywords: Lipoma, soft tissue tumor; uterine neoplasm.

Primer pür uterin lipom: Literatür eşliğinde iki olgu sunumu

Deniz Tunçel1, Rabia Doğukan1, Fatih Mert Doğukan1, Fevziye Kabukçuoğlu1, Hakan Erenel2, Işıl Ayhan2
1Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Pathology, Istanbul - Turkey
2Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul - Turkey

Lipom sık gelişen bir antite olsa da uterus yerleşimli lipomlar son derece nadir görülen yumuşak doku tümörleridir. Literatürde az sayıda bildirilen uterus lipomlarının histogenezi hala tam olarak net değildir. Klinik semptomlar leiyomyomlara benzerdir.
Bu çalışmada uterus lipomu tanılı iki olgu klinik ve histopatolojik bulguları ile sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Lipom, yumuşak doku tümörü, uterin neoplazi

Deniz Tunçel, Rabia Doğukan, Fatih Mert Doğukan, Fevziye Kabukçuoğlu, Hakan Erenel, Işıl Ayhan. Primary Pure Uterine Lipoma: A Report of two Cases and Review of the Literature. SETB. 2018; 52(2): 135-137

Corresponding Author: Fatih Mert Doğukan, Türkiye
LookUs & Online Makale