ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Functional results of open reduction and K-wire fixation for surgical treatment of pediatric radial neck fractures [SETB]
SETB. 2012; 46(3): 120-124

Functional results of open reduction and K-wire fixation for surgical treatment of pediatric radial neck fractures

Emrah Kovalak, Onat Üzümcügil, Gökhan Barbaros, Engin Çarkçı, Yusuf Öztürkmen, Ali Can Barış, Tolga Tüzüner
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye

Eleven cases in which open reduction and K-wire fixation was performed in our clinic due to pediatric radial neck fracture were analysed in terms of functional outcome retrospectively. For fracture classification, Judet system was used where functional evaluation was performed using Tibone-Stolz classification. The mean follow-up was 36,5 months. Fracture type was 3 in 8 patients, 4A for one patient and 4B for 2 patients according to Judet system respectively. Two patients sustained non-displaced ulna fractures which were managed conservatively. Five patients were evaluated as perfect where 3 patients good and remaining 3 fair according to Tibone-Stolz classification respectively. Patients with ulna fracture were graded as perfect in one and as good in the other. Valgus angulation, avascular necrosis, heterotopic ossification and radioulnar sinostosis were not encountered in any of patients. Under the light of the data of the current study, open reduction and K-wire fixation of pediatric radial neck fractures seems to be a safe and efficient treatment modality.

Keywords: Radius, child, K-wire, fixation

Çocukluk çağı radius boyun kırıklarının cerrahi tedavisinde uyguladığımız açık yerleştirme ve K-teli ile tespitin fonksiyonel sonuçları

Emrah Kovalak, Onat Üzümcügil, Gökhan Barbaros, Engin Çarkçı, Yusuf Öztürkmen, Ali Can Barış, Tolga Tüzüner
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye

Bu çalışmada, kliniğimizde çocukluk çağı radius boyun kırığı nedeni ile açık yerleştirme ve K-teli ile tespit uygulanan hastaların orta dönem fonksiyonel sonuçlarını analiz etmek amacı ile 11 çocuk hasta geriye dönük olarak değerlendirildi Kırıkların sınıflandırılmasında Judet’in radius boyun kırıkları sınıflandırması, fonksiyonel değerlendirmede ise Tibone ve Stolz sınıflaması kullanıldı. Hastaların ortalama izlem süresi 36,5 ay idi. Judet sınıflamasına göre 8 hasta tip 3, 1 hasta tip 4A, 2 hasta tip 4B olarak değerlendirildi. Tip 3 kırığı olan bir ve tip 4A kırığı olan bir hastada yer değiştirmemiş ve konservatif izlenen proksimal ulna kırığı mevcut idi. Tibone ve Stolz sınıflamasına göre 5 hastada mükemmel, 3 hastada iyi, 3 hastada orta sonuç elde edildi. Proksimal ulna kırığının eşlik ettiği tip 4A hastada mükemmel, tip 3 hastada ise orta sonuç elde edildi. Hastaların hiçbirinde valgus deformitesi izlenmedi. Radyografik olarak hiçbir hastada avasküler nekroz, heterotopik ossifikasyon ve radyoulnar sinostoz gelişmedi. Çalışmanın sonuçlarına göre çocukluk çağı radius boyun kırıklarının cerrahi tedavisinde açık yerleştirme ve K-teli ile tespit yönteminin etkin ve güvenilir bir tedavi yöntemi olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Radius, çocuk, K-teli, tespit

Emrah Kovalak, Onat Üzümcügil, Gökhan Barbaros, Engin Çarkçı, Yusuf Öztürkmen, Ali Can Barış, Tolga Tüzüner. Functional results of open reduction and K-wire fixation for surgical treatment of pediatric radial neck fractures. SETB. 2012; 46(3): 120-124

Corresponding Author: Onat Üzümcügil, Türkiye
LookUs & Online Makale