ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Giant Fibroepithelial Polyps: Why Do They Grow Excessively? [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-33603 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.33603

Giant Fibroepithelial Polyps: Why Do They Grow Excessively?

Bilgen Can1, Arzu Yıldırım Özlük2
1Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Balıkesir Atatürk City Hospital, Balıkesir, Turkey
2Department of Pathology, Balıkesir Atatürk City Hospital, Balıkesir, Turkey

Fibroepithelial polyps (acrochordon or skin tag) are benign tumors that usually occur in skin folds such as axilla, genital area or neck. They can be solitary or multiple. Their dimensions usually do not exceed 1-2 milimetres. Sometimes they can reach huge dimensions. In the literature, a giant fibroepithelial polyp with a size of 42 centimeter has been reported.
Although the etiology and the factors that cause excessive growth have not been elucidated, it is stated that obesity and insulin resistance might trigger growth. Furthermore, Lymphedematous fibroepithelial polyps described in recent years show that prolonged lymphatic stasis and chronic inflammation can lead to the growth of fibroepithelial polyps.
We present a 21-year-old patient with a giant fibroepithelial polyp with a size of 14x6 centimeter, located in the midline on the anterior chest wall. This is the first case in the literature, in this location,which makes our case unique. Herein, we presented our patient along with the review of current literature pertaining the diagnosis and the treatment of fibroeithelial polyps ( FEPs), and the factors leading excessive growth.

Keywords: giant, fibroepithelial, Lymphedematous

Dev Fibroepitelyal Polipler: Neden Bu Kadar Çok Büyüyorlar?

Bilgen Can1, Arzu Yıldırım Özlük2
1Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Balıkesir Atatürk City Hospital, Balıkesir, Turkey
2Department of Pathology, Balıkesir Atatürk City Hospital, Balıkesir, Turkey

Fibroepitelyal polip, akrokordon ya da skin tag, genellikle aksilla, genital bölge ya da boyun gibi cilt katlantılarında oluşan iyi huylu tümörlerdir. Soliter ya da multiple olabilirler. Boyutları genellikle 1-2 milimetreyi geçmez. Bazen aşırı büyüme göstererek dev boyutlara ulaşabilirler. Literatürde boyutları 42 santimetreye ulaşmış dev fibroepitelyal polip olgusu mevcuttur.
Etyolojisi ve aşırı büyümeye neden olan faktörler aydınlatılamamış olmakla birlikte, obezite ve insulin rezistansının büyümeye neden olabileceği belirtilmektedir. Ayrıca son yıllarda tanımlanmış olan lenfödematoz fibroepitelyal polip olguları göstermektedir ki uzun süreli lenf stazı ve kronik enflamasyon fibroepitelyal polipte büyümeye neden olabilmektedir.
Biz 21 yaşında, göğüs ön duvarında orta hatta yerleşmiş boyutları 14x6 santimetre olan dev fibroepitelyal polip olgusunu sunduk. Literatürde sunulmuş, bu lokalizasyondaki tek olgudur. Bu nedenle özellik arzetmektedir. Olgumuzu tanı, tedavi ve büyümeye neden olan faktörler açısından literatür taraması ile birlikte sunduk. (SETB-2018-06-086)

Anahtar Kelimeler: dev, fibroepitelyal, lenfödematözCorresponding Author: Bilgen Can, Türkiye
LookUs & Online Makale