ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Neonatal Diabetes Mellitus [SETB]
SETB. 2018; 52(2): 71-78 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.51422

Neonatal Diabetes Mellitus

Adil Umut Zübarioğlu, Ali Bülbül, Hasan Sinan Uslu
Department of Neonatology, Health Sciences University Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Health Practice and Research Center, Istanbul, Turkey

Neonatal diabetes is a rare cause of hyperglycemia in the neonatal period. It is caused by mutations in genes that encode proteins playing critical roles in normal functions of pancreatic beta cells. Neonatal diabetes is divided into temporary and permanent subtypes. Treatment is based on the correction of fluid-electrolyte disturbances and hyperglycemia. Patients respond to insulin or sulfonylurea treatment according to the mutation type. Close glucose monitoring and education of caregivers about diabetes are vital.

Keywords: Insulin therapy, neonatal diabetes mellitus; sulfonylurea.

Neonatal Diyabetes Mellitus

Adil Umut Zübarioğlu, Ali Bülbül, Hasan Sinan Uslu
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul - Türkiye

Neonatal diyabet yenidoğan döneminde görülen hipergliseminin nadir bir nedenidir. Pankreatik beta hücrelerinin normal işlev görmesinde kritik rolü olan proteinleri kodlayan genlerdeki mutasyonlardan kaynaklanır. Geçici ve kalıcı neonatal diyabetes mellitus olarak iki alt tipe ayrılmaktadır. Tedavinin temeli sıvı-elektrolit bozukluklarını ve hiperglisemiyi düzeltme esasına dayanır. Hastalar sahip oldukları mutasyon tiplerine göre insülin veya sulfonilüre tedavisine yanıt verirler. Yakın glikoz monitorizasyonu ve bakım verenlerin diyabet konusunda eğitilmeleri hayati öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Neonatal diyabetes mellitus, insulin tedavisi, sülfonilüre

Adil Umut Zübarioğlu, Ali Bülbül, Hasan Sinan Uslu. Neonatal Diabetes Mellitus. SETB. 2018; 52(2): 71-78

Corresponding Author: Adil Umut Zübarioğlu
LookUs & Online Makale