ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Effect of minimal/ partial pars plana vitrectomy in 2 cases: Removal of intraocular foreign body and dropped intraocular lens into vitreous [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-50470 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.50470

Effect of minimal/ partial pars plana vitrectomy in 2 cases: Removal of intraocular foreign body and dropped intraocular lens into vitreous

Mehmet Demir, Egemen Karatas, Dogukan Aslan, Abdurahman A. Arslan
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Aim: To present effect of minimal/partial pars plana vitrectomy (PPV) in two cases thats due to intraocular foreign body (IOL) and intraocular lens (IOL) that has dropped into the intravitreal area
Case 1: A 30-year-old male patient referred to our eye clinic from outside the city due to intraocular foreign body (IOFB) in the right eye.
Case 2: A 34-year-old female patient with her intraocular lens (IOL) was dropped into vitreous after trauma.
IOFB and IOL were extracted from vitreous cavity with minimal/partial pars plana vitrectomy without complication.
Conclusion: Minimally/partial PPV was effective despeite without complet vitrectomy. The minimal/partial vitrectomy approach, most of the vitreous tissues was left in place. We believe that this approach will reduce the rate of complications such as cataract and retinal detachment.


Minimal/parsiyel pars plana vitrektominin iki olguda etkinliği: Göz içi yabancı cisim (GİYC) ve intravitreal alana düşmüş göz içi lensin (GİL) çıkarılması

Mehmet Demir, Egemen Karatas, Dogukan Aslan, Abdurahman A. Arslan
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Göz içi yabancı cisim (GİYC) ve intravitreal alana düşmüş göz içi lensin (GİL) nedenleriyle minimal/parsiyel pars plana vitrektomi iki olguyu sunmak.
Olgu 1: Göz kliniğimize şehir dışından sağ gözde GİYC nedeniyle sevk edilen 30 yaşında erkek hasta.
Olgu 2: Otuz yedi yaşında bayan hastada, sol göze gelen künt travma nedeniyle vitreus içine düşen göz içi lensinin çıkarılması.
Minimal/parsiyel PPV ile GİYC ve vitreustaki GİL etkili bir şekilde ve komplikasyonsuz çıkarıldı.
Sonuç: Minimal/parsiyel PPV ile göz için çok sayıda faydası olan vitreus dokusunun büyük kısmı yerinde bırakılarak retina dekolmanı ve katarakt gelişimi gibi komplikasyonların oranı düşürülmüştür.
Corresponding Author: Mehmet Demir, Türkiye
LookUs & Online Makale