Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 47 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Diz manyetik rezonans görüntüleme bulguları ve fizik muayene bulgularının artroskopik bulgular ile karşılaştırılması

Melih Malkoç, Özgür Korkmaz, Cem Sever

Amaç: Fizik muayene bulguları ile birlikte manyetik rezonans (MR) görüntüleme sonuçlarının artroskopik cerrahi yapılması kararı üzerine olan etkilerini belirlemek.

Yöntem: Kliniğimizde diz artroskopisi yapılan hastaların ameliyat öncesi fizik muayene bulguları ile MR tetkiki sonuçları referans artroskopi alınarak retrospektif olarak istatistiksel değerlendirilmesi yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya katılan hastalrın yaş ortalaması 47,2 (22,73) olarak belirlendi. Çalışmadaki hastaların 25’i kadın, 20’si erkek, 27sol dize, 18 sağ dize artroskopik cerrahi yapıldı. Medial menisküs yırtığı olan hastalarda Mc murray testinin duyarlılığı %69,8 medial eklem çizgisi hassasiyetinin duyarlılığı %97,7 MR görüntüleme yönteminin duyarlılığı %93 olarak belirlenmiştir. Lateral menisküs yırtığı olan hastalarda Mc murray testinin duyarlılığı %71,4 lateral eklem çizgisi hassasiyetinin duyarlılığı %100 MR görüntüleme yönteminin duyarlılığı %85,7 olarak belirlenmiştir. Medial ve lateral menisküs yırtıklarında ayrım yapılmaksızın Mc murray testinin duyarlılığı %68,9 eklem çızgısı hassasiyetinin duyarlılığı %97,8 Mr görüntüleme yönteminin duyarlılığı %93,3 olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Dikkatli yapılan bir fizik muayenenin menisküs patolojilerini belirlemede en etkin tanı yöntemi olduğunu düşündürmektedir ve gereksiz yere MR tetkiki istemi oranlarını azaltabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Artroskopi, menisküs, fizik muayene, MR

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni