Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 46 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Sünnet sırasında lokal prilokain kullanımına bağlı methemoglobinemi: Bir olgu sunumu

Pınar Sayın, Şebnem Türk, Oya Ünsal, Ulviye Hale Dobrucalı, Eren Açık, Ayşe Hancı

Prilokain, pek çok alanda kullanılan lokal anestetik bir ajandır. Oldukça yaygın kullanımının yanı sıra potansiyel hayatı tehdit edebilen bir yan etki olan methemoglobinemiye neden olabilir. Methemoglobinemi değişen derecelerde siyanozla karakterize olup bu olgularda okside demir içeren hemoglobin konsantrasyonu artar. Bu hemoglobin oksijen (O2) taşımakta yetersizdir. Bu olgu sunumunda 4 aylık erkek bir bebek tartışılmıştır. Olguya sünnet işlemi öncesinde lokal prilokain uygulanmış olup sünnet sonrası siyanoz gelişmişti. Santral siyanoz sünnet sonrası altıncı saatte gelişmiş olup methemoglobin seviyesi %23’e yükselmişti. Olgu, yoğun bakıma alınmış olup maske oksijen desteği ile birlikte askorbik asit tedavisi başlandı. Maske ile oksijen desteği altında olgunun sPO2 seviyesi %88 idi. Postoperatif 12. saatte methemoglobin seviyesi %12,3’e ve postoperatif 24.saatte methemoglobin seviyesi %1,3’e düştü. Olguda ek bir yan etki gelişmeyip postoperatif 24. saatte yoğun bakım ünitesinden çıkartıldı. Bu olgu sunumunda olgunun özellikleri ve prilokaine bağlı olarak gelişen methemoglobinemi literatür eşliğinde tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Prilokain, methemoglobinemi, komplikasyon, sünnet

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni