Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 46 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Yenidoğan şilotoraks tedavisinde oktreotid kullanımı: Olgu sunumu

Muhittin Çelik, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Nihat Sever, Emrah Can

Şilotoraks; konjenital veya edinsel nedenlerle, plevral boşlukta şilöz mayi birikimidir. Yenidoğan döneminde şilotoraks tedavisinde konservatif yaklaşımlar (plevral drenaj, enteral beslenmenin kesilmesi, total parenteral nutrisyon, orta zincirli trigliserid ile beslenme) ve cerrahi yöntemler (duktus torasikus ligasyonu, pleuro-peritoneal şant veya plörodesis) kullanılmaktadır. Günümüzde konservatif yaklaşımlarla sonuç alınamayan olgularda, oktreotid tedavisi ile başarılı sonuçlar alındığı bildirilmektedir. Bu yazıda, yenidoğan döneminde konjenital diyafragma hernisi operasyonu sonrası şilotoraks gelişen, konservatif yöntemlerle yanıt alınamayan, oktreotid verilerek başarıyla tedavi edilen bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, şilotoraks, oktreotid, konjenital diyafragma hernisi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni