ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Giant Cell Angiofibroma in Sublingual Area: A Case Report and Review of Literature [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(1): 134-137 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.55452

Giant Cell Angiofibroma in Sublingual Area: A Case Report and Review of Literature

Senem Kurt Dizdar1, Egehan Salepci1, Seyhan Ozakkoyunlu Hascicek2, Suat Turgut1
1Department of Otorhinolaryngology, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pathology, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey

We present a case of Giant Cell-Rich Solitary Fibrous Tumor also known as Giant cell angiofibroma, occuring in sublingual region, to our knowledge, which has never been reported before. Forty-nine years old female who presented with painless, slowly growing mass in the sublingual region underwent excisional surgery and was diagnosed with giant cell-rich solitary fibrous tumor previously referred to as giant cell angiofibroma. In our report, we aimed to report the unusual localization of this rare tumor, examine the new nomenclature and classification of giant cell-rich solitary sibrous tumor or giant cell angiofibroma and review the literature regarding head and neck localization of this tumor.

Keywords: Mouth floor, solitary fibrous tumors; sublingual gland neoplasms.

Sublingual Bölgede Anjiyofibrom: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması

Senem Kurt Dizdar1, Egehan Salepci1, Seyhan Ozakkoyunlu Hascicek2, Suat Turgut1
1Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Önceleri Dev Hücreli Anjiyofibrom olarak da bilinen, yeni sınıflamayla Dev Hücreden Zengin Soliter Fibröz Tümör olarak adlandırılan nadir görülen tümörün daha önce hiç bildirilmemiş sublingual bölgede saptandığı ve cerrahi tedavi edildiği bir vaka sunulmuştur. Sublingual bölgede ağrısız yavaş büyüyen kitleyle başvuran 49 yaşında kadın hasta cerrahi sonrası yapılan patolojik incelemede Dev Hücreli Anjiyofibrom tanısı almıştır. Yapılan literatür taramasında bu bölgede bu tümörün bildirimine rastlanmamıştır. WHO tarafından yapılan yeni sınıflamada önceleri Dev Hücreli Anjiyofibrom olarak isimlendirilen tümörün hem sınıflaması hem de isimlendirilmesi değişimiştir. Bu vaka sunumunda da yeni sınıflama ışığında literatür taraması yapılarak bu nadir tümörün baş-boyun bölgesindeki yerleşiminin ve klinik seyrinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. (SETB-2019-08-110)

Anahtar Kelimeler: Soliter Fibröz Tümör, Sublingual Gland Tümörleri; Ağız Tabanı

Senem Kurt Dizdar, Egehan Salepci, Seyhan Ozakkoyunlu Hascicek, Suat Turgut. Giant Cell Angiofibroma in Sublingual Area: A Case Report and Review of Literature. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(1): 134-137

Corresponding Author: Egehan Salepci
LookUs & Online Makale