ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Kabul Yazılar - Şişli Etfal Tıp Bülteni

Kabul Yazılar

ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Önceki ve sonraki gebeliklerde preeklampsinin olumsuz sonuçları ve rekürrens riski
Adverse outcomes of preeclampsia in previous and subsequent pregnancies and the risk of recurrence
Ulas Coban, Taha Takmaz, Ozge Deniz Unyeli, Savas Ozdemir
doi: 10.14744/SEMB.2020.56650  Sayfa 

2.
Antibiotic Stewardship Program Experience in a Training and Research Hospital
Antibiotic Stewardship Program Experience in a Training and Research Hospital
Emel Eksi Alp, Ahsen Oncul, Nazan Dalgic, Cem Akgun, Elif Aktas, Banu Bayraktar
doi: 10.14744/SEMB.2020.96337  Sayfa 

3.
Comparison of risk factors and outcomes in carbapenem-resistant and carbapenem-susceptible Gram-negative bacteremia
Comparison of risk factors and outcomes in carbapenem-resistant and carbapenem-susceptible Gram-negative bacteremia
Sinan Cetin, Ilyas Dokmetas, Aziz Ahmad Hamidi, Banu Bayraktar, Alper Gunduz, Dilek Yildiz Sevgi
doi: 10.14744/SEMB.2020.49002  Sayfa 

4.
Pulmoner Hamartom Akciğer Kanseri Riskini Artırır mı? 38 Pulmoner Hamartom Olgusunun Sonuçları
Does Pulmonary Hamartoma Increase the Risk of Lung Cancer? Outcomes of 38 Pulmonary Hamartoma Cases
Volkan Erdogu, Ece Yasemin Emetli, Ali Cevat Kutluk, Selin Onay, Ayşegül Çiftçi, Salih Bilen, Semih Erduhan, Nisa Yıldız, Hasan Akin, Muzaffer Metin
doi: 10.14744/SEMB.2020.06936  Sayfa 

5.
İnek Sütü Alerjisinde inek sütü komponentleri, keçi sütü ve koyun sütü duyarlığının klinik bulgular ile tolerans gelişimi üzerine etkisi
Effects of cow’s milk components, goat’s milk and sheep’s milk sensitivities on clinical findings and tolerance development in Cow's Milk Allergy
Nursen Cigerci Gunaydin, Ezgi Ulusoy Severcan, Sanem Eren Akarcan, Cem Bal, Figen Gulen, Remziye Tanac, Esen Demir
doi: 10.14744/SEMB.2020.90688  Sayfa 

6.
Psoriasis Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Healthy Lifestyle Behaviors in Psoriasis Patients
Fatma Deniz, Ilknur Kivanc Altunay, Ezgi Ozkur, Asli Aksu Çerman, Hilal Kaya Erdogan, Işıl Bulur
doi: 10.14744/SEMB.2020.01799  Sayfa 

7.
HIV enfekte hastalarda fQRS ve CD4/CD8 oranı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Evaluation of relationship between fQRS and CD4/CD8 ratio in patients with HIV
Ayşe Şabablı Çetin, Şükrü Çetin, Ilyas Dökmetaş
doi: 10.14744/SEMB.2020.12980  Sayfa 

8.
Sarılık nedeniyle takip edilen yenidoğan hastalarda transkutan bilirubin ölçümü ile total serum bilirubin arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Evaluation of the relationship between transcutaneous bilirubin measurement and total serum bilirubin in neonatal patients followed for jaundice
Fatma Çetinkaya Çat, Abdulkadir Cat, Tuba Cicek, Seda Gulec
doi: 10.14744/SEMB.2020.79837  Sayfa 

9.
Laparoskopik Pyeloplasti Operasyonunda Ekstrakorporeal Stent Yerleştirilmesinin Operasyon Süresine Etkisi
Impact of Extracorporeal Stent Placement During Laparoscopic Pyeloplasty on Operative Duration
Hasan Demirkan, Kaya Horasanli
doi: 10.14744/SEMB.2020.48243  Sayfa 

10.
Lomber İntradiskal Ozon Chemonucleolysis ile birlikte uygulanan Epidural steroid tedavisi
Lumbar Intradiscal Ozone Chemonucleolysis applied together with the epidural steroid treatment
Mustafa Kılıç, Tulay Ercalik, Burak Özdemir, Ilhan Yılmaz, Ali Serdar Oğuzoğlu, Levent Aydin, Balkan Şahin, Ahmet Murat Müslüman, Adem Yilmaz, Haci Mustafa Özdemir
doi: 10.14744/SEMB.2020.55649  Sayfa 

11.
Robotik cerrahi çağinda minimal invasiv parsiyel nefrektomi
Minimally invasive partial nephrectomy in the era of robotic surgery
Hakan Bahadır Haberal, Meylis Artykov, Ahmet Gudeloglu, Sertac Yazici, Cenk Yucel Bilen
doi: 10.14744/SEMB.2020.33230  Sayfa 

12.
Farklı Lokasyonlardaki Kompleks Kafa Derisi Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: Bulmaca için Öneriler
Reconstruction of Complex Scalp Defects in Different Locations: Suggestions for Puzzle
Soysal Bas, Çağatay Öner, Hikmet Ihsan Eren, Semra Karşidağ, Adem Yilmaz
doi: 10.14744/SEMB.2020.98475  Sayfa 

13.
Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Retinal Vasküler Değişiklikler: Optik Koherens Tomografi Anjiografi Çalışması
Retinal Vascular Changes in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: An Optical Coherence Tomography Angiography Study
Abdurrahman Alpaslan Alkan, Eyup Duzgun, Murat Karapapak, Mufide Arzu Ozkarafakili, Ece Ozdemir Zeydanli, Gürcan Doğukan Arslan, Mehmet Egemen Karataş, Dilek Güven
doi: 10.14744/SEMB.2020.28000  Sayfa 

14.
Tiroid Otoantikoru Pozitif Olan İnvitro Fertilizasyon Hastalarında Prednizolon Tedavisinin Gebelik Hızına Etkisi
The Effect of Prednisolone Treatment on Pregnancy Rates in In-vitro-Fertilization-Patients with Positive Thyroid Autoantibodies
Şefik Gökçe, Dilşad Herkiloğlu, Savaş Özdemir, Seyfettin Ozvural, Onur Karabacak
doi: 10.14744/SEMB.2020.87259  Sayfa 

15.
Mesane Divertikülünün Mesane çıkış Tıkanıklığının Patofizyolojisi üzerine etkisi: Kobaylarda Deneysel Çalışma
The effects of bladder diverticulum on the pathophysiology of bladder outlet obstruction: An experimental study in guinea pigs
Aslihan Karadag, Suleyman Celebi, Feryal Gun Soysal, Ipek Yildiz Ozaydin, Erbug Keskin
doi: 10.14744/SEMB.2020.45389  Sayfa 

16.
Primer siliyer diskinezili hastalarımızda genotip-fenotip ilişkisi
The relationship between genotype and phenotype in primary ciliary dyskinesia patients
Ayse Ayzit Kilinc, Memnune Nur Çebi, Zeynep Ocak, Haluk Cezmi Cokugras
doi: 10.14744/SEMB.2020.22567  Sayfa 

17.
FN / SFN Bethesda kategorisindeki tiroid nodüllerinde klinik-radyolojik-patolojik faktörlerin analizi, İİAB tekrarının katkısı, tek merkez deneyimi
Analysis of clinical-radiological-pathological factors in FN / SFN Bethesda category thyroid nodules, contribution of FNAB repeat, single center experience
Ramazan Ucak, Deniz Türkyılmaz Mut, Nurcihan Aygun, Cennet Sahin, Banu Yilmaz Ozguven, Fevziye Kabukcuoglu, Mehmet Uludag
doi: 10.14744/SEMB.2021.69379  Sayfa 

18.
Primer hiperparatiroidide paratiroidektomi sonuçları: Tek merkez sonuçlarının analizi
Parathyroidectomy results in primary hyperparathyroidism: analysis of the results from a single center
Mehmet Taner Unlu, Nurcihan Aygun, Ismail Ethem Akgun, Gurkan Yetkin, Rumeysa Selvinaz Erol, Adnan Isgor, Mehmet Uludag
doi: 10.14744/SEMB.2021.72681  Sayfa 

19.
Akut Dönem İnme Gidişati Ve Lipidler
Acute-Phase Stroke Outcome And Lipids
Osman Serhat Tokgoz, Figen Guney, Ahmet Kaya, Ahmet Bugrul, Esra Eruyar, Huseyin Buyukgol, Abdullah Seyithanoglu, Mehmet Sinan Iyisoy
doi: 10.14744/SEMB.2020.26817  Sayfa 

20.
Can simple non-invasive fibrosis models determine prognostic indicators (fibrosis and treatment response) of primary biliary cholangitis?
Can simple non-invasive fibrosis models determine prognostic indicators (fibrosis and treatment response) of primary biliary cholangitis?
Suleyman Sayar, Pinar Gokcen, Kemal Kurbuz, Gupse Adali, Hamdi Levent Doganay, Kamil Ozdil
doi: 10.14744/SEMB.2021.95825  Sayfa 

21.
Periprostetik Suprakondiler Femoral Kırık Tedavisinde Minimal İnvaziv Kilitli Plak ile Retrograd Femoral Çivi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Two Surgical Techniques for Periprosthetic Supracondylar Femoral Fractures: Minimally Invasive Locking Plate Versus Retrograde Femoral Nails
Samet Erinc, Necmi Cam, Muharrem Kanar, Haci Mustafa Ozdemir
doi: 10.14744/SEMB.2021.34270  Sayfa 

22.
Bir Üniversite Akademisyenleri ve Çalışanlarında Diyabet Riski Değerlendirilmesi ve Farkındalığı
Diabetes Risk Assessment and Awareness In a University Academics and Employees
Tulin Yildiz, Senay Zuhur, Sayid Shafi Zuhur
doi: 10.14744/SEMB.2021.84770  Sayfa 

23.
Çölyak trunk, hepatik arter varyasyonlarinin ve kollateral arterlerinin çok kesitli bilgisayarli tomografi ile değerlendirilmesi
Evaluation of celiac trunk, hepatic artery variations, and their collateral arteries by multi-slice computed tomography
Fatih Cankal, Mustafa Kaya, Mehmet Ali Guner
doi: 10.14744/SEMB.2021.90698  Sayfa 

24.
Mide kanserinde aşırı HER2 ekspresyonunun klinikopatolojik özellikleri ve sağkalımı etkileyen faktörler
Evaluation of HER2 overexpression, clinicopathological characteristics, and factors affecting survival in gastric cancer
Ozde Melisa Celayir, Fatih Selcukbiricik, Canan Tanik, Yuksel Altuntas
doi: 10.14744/SEMB.2021.23356  Sayfa 

25.
Evaluation of Patients with Suspicion of COVID-19 in Pediatric Emergency Department
Evaluation of Patients with Suspicion of COVID-19 in Pediatric Emergency Department
Emel Eksi Alp, Nazan Dalgic, Vuslat Yilmaz, Yuksel Altuntas, Haci Mustafa Ozdemir
doi: 10.14744/SEMB.2021.03360  Sayfa 

26.
Evaluation of the Effect of Different Treatment Management on Refractive Outcomes in Severe Retinopathy of Prematurity
Evaluation of the Effect of Different Treatment Management on Refractive Outcomes in Severe Retinopathy of Prematurity
Semra Tiryaki Demir, Sumeyra Keles Yesiltas, Murat Karapapak, Emine Betul Akbas Ozyurek, Ali Bulbul, Sinan Uslu, Dilek Guven
doi: 10.14744/SEMB.2021.34966  Sayfa 

27.
Serviksin prekanseröz ve malign lezyonlarinda human papilloma virus sikliği ve genotipleri; İstanbul’da 2001 -2019 yillari arasinda PCR ve chip array ile yapilan 4879 taramanin değerlendirmesi
Human papilloma virus frequency and genotypes; evaluation of the 4879 screenings made with PCR and chip array between 2001-2019 in İstanbul
Gurcan Vural, Nedim Polat
doi: 10.14744/SEMB.2021.67355  Sayfa 

28.
Şiddetli T ve B hücre lenfopenileri için multipleks PCR tabanlı yenidoğan taraması: Türkiye'de ki ilk pilot çalışma
Multiplex PCR-based newborn screening for severe T and B-cell lymphopenia: The first pilot study in Turkey
Seyhan Kutlug, Medine Karadag Alpaslan, Gonca Hancioglu, Sariye Elif Ozyazici Ozkan, Didem Cemile Yesilirmak, Hasan Bulut, Canan Aygun, Gonul Ogur, Alisan Yildiran
doi: 10.14744/SEMB.2020.09623  Sayfa 

29.
65 Yaş Üstü Metabolik Sendromlu Hastalarda Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığı ile CRP ve Nötrofil Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki
Relationship Between Epicardial Fat Tissue Thickness and CRP And Neutrophil Lymphocyte Ratio In Metabolic Syndrome Patients Over 65 Years
Gamze Ustuntas, Sema Basat, Ali Nazmi Calik, Ridvan Sivritepe, Okcan Basat
doi: 10.14744/SEMB.2021.91455  Sayfa 

30.
The Differences between the Right and Left Side Laparoscopic Donor Nephrectomy Outcomes: A Comparative Analysis of Single-Center Outcomes
The Differences between the Right and Left Side Laparoscopic Donor Nephrectomy Outcomes: A Comparative Analysis of Single-Center Outcomes
Kadir Omur Gunseren, Mehmet Cagatay Cicek, Yavuz Mert Aydın, Cagdas Gokhun Ozmerdiven, Ismet Yavascaoglu
doi: 10.14744/SEMB.2021.82085  Sayfa 

31.
Türkiye’de COVID-19 pandemisi sırasında dermatologların görevleri: Ülke çapında yapılan anket çalışmasının sonuçları
The duties of dermatologists during COVID-19 pandemic in Turkey: Results of a nation-wide survey
Muazzez Cigdem Oba, Kursat Goker
doi: 10.14744/SEMB.2021.67750  Sayfa 

32.
ST segment yükselmesiz akut koroner sendromlu yaşlı hastalarda koroner anjiyografi reddi oranı ve tüm nedenlere bağlı mortalite üzerindeki etkisi
The rate of coronary angiography refusal in older patients with non-ST elevation acute coronary syndrome and its impact on all-cause mortality
Kudret Keskin, Gokhan Cetinkal, Ozgur Selim Ser, Serhat Sigirci, Ahmet Gurdal, Kadriye Kilickesmez
doi: 10.14744/SEMB.2021.69908  Sayfa 

33.
Geriatrik Diyabetik Hastalarda Osteoartrit İle Sarkopeni Arasındaki İlişki
The Relationship Between Osteoarthritis and Sarcopenia in Geriatric Diabetic Patients
Sema Basat, Ridvan Sivritepe, Damla Ortaboz, Ecem Sevim, Sabri Atay, Arzu Baygül
doi: 10.14744/SEMB.2021.42890  Sayfa 

OLGU SUNUMU
34.
Hipertrofik pilor stenozu tanılı bir smith lemli opitz sendromu olgusu
A Case of Smith Lemli Opitz Syndrome Diagnosed with Hypertrophıc Ploric Stenosis
Nurbanu Bilgin, Elif Ece Eren, Nafiye Urganci, Gulsen Kose
doi: 10.14744/SEMB.2020.34651  Sayfa 

DERLEME
35.
Meme kanseri hastalarında neoadjuvan kemoterapi sonrası aksilla ve memenin yönetimi: Sistematik bir derleme
Management of the axilla and the breast after neoadjuvant chemotherapy in patients with breast cancer: A systematic review
Bulent Citgez, Banu Yigit, Gurkan Yetkin
doi: 10.14744/SEMB.2021.77010  Sayfa 

36.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Vitamin C could prevent complex regional pain syndrome type I (CRPS-I) in trauma and orthopedic care? A systematic review of the literature and current findings.
Fortunato Giustra, Francesco Bosco, Alessandro Aprato, Stefano Artiaco, Alessandro Bistolfi, Alessandro Masse
doi: 10.14744/SEMB.2021.82335  Sayfa 

LookUs & Online Makale