ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - SETB: 53 (3)
Cilt: 53  Sayı: 3 - 2019
DERLEME
1.
Primer Hiperparatiroidizmde Cerrahi Tedavi: Kime Hangi Tedavi?
Surgical Treatment of Primary Hyperparathyroidism: Which Therapy to Whom?
Nurcihan Aygun, Mehmet Uludag
doi: 10.14744/SEMB.2019.56873  Sayfalar 201 - 214

2.
Postprandiyal Reaktif Hipoglisemi
Postprandial Reactive Hypoglycemia
Yüksel Altuntaş
doi: 10.14744/SEMB.2019.59455  Sayfalar 215 - 220

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk 100 böbrek naklinin retrospektif analizi
Retrospective Analysis of the first 100 Kidney Transplants at the Istanbul Okan University, Health Application and Research Center
Murat Ferhat Ferhatoglu, Abdulcabbar Kartal, Taner Kıvılcım, Ali İlker Filiz, Abut Kebudi, Alp Gurkan
doi: 10.14744/SEMB.2019.54533  Sayfalar 221 - 227

4.
Kliniğimizde Uygulanan Laparoskopik Ürolojik Girişimler Sonrasında Gelişen Komplikasyonların Clavien Sistemi ile Sınıflandırılması
Clavien System Classification of Complications Developed following Laparoscopic Urological Operations Applied in our Clinic
Çetin Demirdağ, Sinharib Çitgez, Can Öbek
doi: 10.14744/SEMB.2018.98700  Sayfalar 228 - 239

5.
Kranio-orbital Tümörler; Klinik Sonuçlarımız ve Cerrahi Yaklaşım
Cranio-Orbital Tumors: Clinical Results and A Surgical Approach
Mustafa Kılıç, Barış Özöner, Levent Aydın, Burak Özdemir, İlhan Yılmaz, Ahmet Murat Müslüman, Adem Yılmaz, Halit Çavuşoğlu, Yunus Aydin
doi: 10.14744/SEMB.2018.82698  Sayfalar 240 - 246

6.
Karpal Tünel Sendromunun Cerrahi Tedavisinde Uygulanan Minimal İnvaziv Açık Cerrahi Yaklaşım ve Klinik Sonuçlarımız
Minimally Invasive Open Surgical Approach and Outcomes for Carpal Tunnel Syndrome
İsmail Yüce, Okan Kahyaoğlu, Halit Çavuşoğlu, Yunus Aydin
doi: 10.14744/SEMB.2019.94759  Sayfalar 247 - 251

7.
Myometrial invazyonu yarıdan az olan endometrium kanserlerinde histolojik tipe göre uterusun dışına tümör yayılımının araştırılması
Investigation of Extra-Uterine Tumor Dissemination of Endometrial Cancers with Myometrial Invasion Less Than 50% According to Histologic Subtypes
Alpaslan Kaban, Samet Topuz, Baki Erdem, Hamdullah Sözen, Yavuz Salihoglu
doi: 10.14744/SEMB.2019.55770  Sayfalar 252 - 255

8.
Depressor anguli oris kompozit flebinin transferinde mental sinirin korunmasının gerekliliği
Requirement of the Preservation of Mental Nerve During the Transfer of Depressor Anguli Oris Composite Flap
Selami Serhat Sirvan, Mehmet Oğuz Yenidunya
doi: 10.14744/SEMB.2019.04578  Sayfalar 256 - 262

9.
Obesity, Hypertrichosis and Sex Steroids: Are these Factors Related to the Pilonidal Sinus Disease?
Obesity, Hypertrichosis and Sex Steroids: Are these Factors Related to the Pilonidal Sinus Disease?
Uğur Ekici, Murat Ferhat Ferhatoglu
doi: 10.14744/SEMB.2019.78800  Sayfalar 263 - 266

10.
Plazma apelin düzeylerinin hassas plak ile ilişkisi
The Association of Plasma Apelin Levels with Plaque Vulnerability
Kudret Keskin, Süleyman Sezai Yıldız, Gökhan Çetinkal, Hakan Kilci, Nurcihan Çalışkan, Elmas Biberci Keskin, Kadriye Orta Kılıçkesmez
doi: 10.14744/SEMB.2018.25582  Sayfalar 267 - 271

11.
İnme Hastalarinda Malnutrisyon Oranı
Malnutrition Rate in Stroke Patients on Admission
Eda Kılıç Çoban
doi: 10.14744/SEMB.2018.81994  Sayfalar 272 - 275

12.
Febril Nöbeti Olan Vakaların Klinik Özellikleri ve Proflaksi Açısından Değerlendirilmesi
Clinical Features and Evaluation in Terms of Prophylaxis of Patients With Febrile Seizures
Betül Kılıç
doi: 10.14744/SEMB.2019.30633  Sayfalar 276 - 283

13.
Çocuklarda Çoklu Anesteziye Bağli Nörotoksisitenin Görsel Uyarilmiş Potansiyel Kullanilarak Değerlendirilmesi
Evaluation of Neurotoxicity of Multiple Anesthesia in Children Using Visual Evoked Potentials
Sibel Oba, Canan Tülay Işıl, Hacer Şebnem Türk, Sacit Karamürsel, Serkan Aksu, Meltem Kaba, Leyla Kılınç, Ali Ihsan Dokucu
doi: 10.14744/SEMB.2018.59454  Sayfalar 284 - 289

14.
Prematüre Retinopati Tedavisinde Uygulanan Tedavi Modellerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Treatment Models in the Treatment of Retinopathy of Prematurity
Semra Tiryaki Demir, Dilek Güven, Murat Karapapak, Hasan Sinan Uslu, Ali Bülbül, İbrahim Çağrı Türker, Selam Yekta Şendül, Burcu Dirim
doi: 10.14744/SEMB.2018.60465  Sayfalar 290 - 295

15.
Besin Alerjili Olguların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
Clinical and Laboratory Characteristics of Patients with Food Allergy: Single-Center Experience
Ceren Can, Nazan Altinel, Lida Bülbül, Hasret Ayyildiz Civan, Sami Hatipoğlu
doi: 10.14744/SEMB.2018.23911  Sayfalar 296 - 299

16.
Obezite tanılı çocuk ve ergenlerde dikkat eksikliği bulguları ve davranış sorunları
Attention-deficit Hyperactivity Disorder Symptoms and Conduct Problems in Children and Adolescents with Obesity
Arzu Önal Sonmez, Burcu Göksan Yavuz, Sibel Aka, Serap Semiz
doi: 10.14744/SEMB.2019.09475  Sayfalar 300 - 305

OLGU SUNUMU
17.
Metachronous Bilateral Acinic Cell Carcinoma of the Parotid Gland in a Young Woman
Metachronous Bilateral Acinic Cell Carcinoma of the Parotid Gland in a Young Woman
Vladimír Bartos
doi: 10.14744/SEMB.2019.62134  Sayfalar 306 - 309

18.
Parotideal Bölgenin Penetran Travmaları
Penetrating Trauma to the Parotid Region
Nurullah Seyhun, Aslı Batur Çalış, Suat Turgut
doi: 10.14744/SEMB.2017.68077  Sayfalar 310 - 313

19.
Eş zamanlı Poland Sendromu ve Jinekomasti: Olgu Sunumu
Coexistance of Gynecomastia and Poland Syndrome: Case Report
Erkan Yüce, Selami Serhat Şirvan, Işıl Akgün Demir, Hikmet Ihsan Eren, Semra Karşıdağ
doi: 10.14744/SEMB.2017.29494  Sayfalar 314 - 317

20.
Dev karaciğer hemanjiomunun cerrahi tedavisi; vaka sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Surgical Treatment of Giant Liver Hemangioma, Case Report and Literature Review
Gül Bora Makal, Bilgehan Cağdaş Sonbahar, Nejdet Özalp
doi: 10.14744/SEMB.2017.09815  Sayfalar 318 - 321

LookUs & Online Makale