ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
How should be the Surgical Treatment Approach during the COVID-19 Pandemic in Patients with Gastrointestinal Cancer? [SETB]
SETB. 2020; 54(2): 136-141 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.93709

How should be the Surgical Treatment Approach during the COVID-19 Pandemic in Patients with Gastrointestinal Cancer?

Mustafa Fevzi Celayir, Nurcihan Aygun, Mert Tanal, Hakan Mustafa Koksal, Evren Besler, Mehmet Uludag
Department of General Surgery, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

COVID-19 was first seen in China at the end of December 2019. COVID-19 is a novel type of coronavirus that is defined as SARS-CoV-2, which can be mild or severe in the lungs, causing acute respiratory infection. The disease was first presented in the literature as Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in February 2020. The disease spread rapidly and was declared as a pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020. There have been approximately 7734185 reported cases, and 412369 reported deaths to date (09/June/2020).
As COVID-19 spread in the world and our country, hospitals struggling with this disease have also become risky areas for transmitting the disease. Health workers also have a high risk of viral contamination from direct contact of droplets and surfaces. Personal protective equipment (PPE), such as masks, coveralls, gloves, face shields and/or goggles, are mandatory. The aim is to spread the flow of cases requiring hospitalization over time, thereby preventing possible accumulation in hospitals.
All non-urgent procedures, such as elective surgeries and diagnostic interventions, were significantly affected. The hospitalization procedures were mostly allocated to patients with COVID-19 infection, and surgical operations were postponed. Only urgent surgical cases and oncological surgeries that cannot be postponed were performed during this pandemic process.
Patients followed by oncology are immunosuppressed both because of the disease itself and the side effects of chemotherapy and/or radiotherapy taken. This makes patients more susceptible to infections, and the prognosis of infections in these patients is worse and more destructive. Cancer patients are almost twice as likely to catch COVID-19 compared to the general population.
The choice of surgical procedures and perioperative management of the patients with malignancy has become even more important in the COVID-19 pandemic. In this study, we analyzed the treatment processes of our patients with malignancy that underwent a surgical oncological procedure during this pandemic.

Keywords: Cancer, COVID-19, general surgery; oncological emergencies; SARS CoV-2.

Gastrointestinal kanserli hastalarda COVID-19 pandemisi sürecinde cerrahi tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Mustafa Fevzi Celayir, Nurcihan Aygun, Mert Tanal, Hakan Mustafa Koksal, Evren Besler, Mehmet Uludag
Department of General Surgery, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

COVID-19 ilk olarak Aralık 2019'un sonunda Çin’de görülmüştür. COVID-19, akciğerlerde hafif veya şiddetli olabilen ve akut solunum yolu enfeksiyonuna yol açan SARS-CoV-2 olarak tanımlanmış yeni bir koronavirüs türüdür. Hastalık literatürde ilk kez Şubat 2020 ' de Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19) olarak bildirilmiştir. Hastalık hızla yayılmış ve 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bir salgın olarak ilan edilmiştir. Bugüne kadar yaklaşık 7734185 vaka ve 412369 kadar da ölüm bildirmiştir (09 / Haziran / 2020).
COVID-19 dünyaya ve ülkemize yayıldıkça, bu hastalıkla mücadele eden hastaneler de hastalığın bulaşması için riskli alanlar haline gelmiştir. Sağlık çalışanlarının damlacıklar ve yüzeylerden doğrudan temas yolu ile viral kontaminasyon riski yüksektir. Maskeler, tulumlar, eldivenler, yüz siperleri ve / veya gözlükler gibi kişisel koruyucu ekipmanlar (KKEE) zorunludur. Amaç, hastaneye yatmayı gerektiren vakaların akışını zamanla yaymak, böylece hastanelerde olası birikimi önlemektir.
Elektif ameliyatlar ve tanısal müdahaleler gibi acil olmayan tüm prosedürler önemli ölçüde etkilenmiştir. Hastaneye yatış prosedürleri çoğunlukla COVID-19 enfeksiyonu olan hastalara tahsis edildiğinden ve cerrahi operasyonlar ertelendi. Bu pandemi sürecinde ise sadece acil cerrahi olgular ve ertelenemeyen onkolojik ameliyatlar yapıldı.
Onkoloji hastalarının, hem hastalığın kendisi, hem de alınan kemoterapi ve / veya radyoterapinin yan etkileri nedeniyle bağışıklığı baskılanmıştır. Bu durum, hastaları enfeksiyonlara karşı daha hassas hale getirir ve bu hastalardaki enfeksiyonların prognozu daha kötü ve yıkıcıdır. Kanser hastalarının genel popülasyona kıyasla COVID-19'a yakalanma olasılıkları neredeyse iki kat daha fazladır.
COVID-19 pandemisinde malignitesi olan hastaların cerrahi prosedürlerinin seçimi ve perioperatif yönetimi daha da önemli hale gelmiştir. Çalışmamızda, bu pandemi sırasında malignitesi olan ve cerrahi onkolojik girişim yapılan hastalarımızın tedavi süreçlerini analiz ettik. (SETB-2020-06-089)

Anahtar Kelimeler: Kanser, COVID-19; Genel cerrahi; Onkolojik acil durumlar; SARS-CoV-2

Mustafa Fevzi Celayir, Nurcihan Aygun, Mert Tanal, Hakan Mustafa Koksal, Evren Besler, Mehmet Uludag. How should be the Surgical Treatment Approach during the COVID-19 Pandemic in Patients with Gastrointestinal Cancer?. SETB. 2020; 54(2): 136-141

Corresponding Author: Mustafa Fevzi Celayir
LookUs & Online Makale