ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The risk factors in retinopathy of prematurity [SETB]
SETB. 2003; 37(3): 34-39

The risk factors in retinopathy of prematurity

Aytekin Apil, Ersin Oba, Ulviye Yiğit, Haşan Vatansever
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Göz Kliniği, İstanbul

Objective: To investigate the risk factors associated with ROP development.
Methods: 280 premature infants were followed according to ROP development between May 2001 and April 2003 in our clinic. Risk factors were recorded.
Results: Among 280 premature babies 105 (%37.5) were developed ROP. The stages of ROP were as follows: 41(%39.04) stage I, 39(%37.14) stage 11, 23(%21.90) stage III and 2(%0.19) stage IV and V.Among 105 ROP developed infants 21(%20) were referred for further treatment to ophthalmological departments of university hospitals.in these 21 infants 19(%18.09) were threshold disease, 1 was (%0.09) stage IV A and 1 was (%0.09) stage V. Associations between 8 potential risk factors and ROP were assesed using univariate tests. Multivariate logistic regression analysis of the significant findings from univariate tests was then performed. Using logistic regression analysis tests we found that birth weight of 1250 gr and below, and gestational age below 32 week were the most important risk factors.
Conclusion: We determined that the most important risk factors in the pathogenesis of ROP were low birth weight and low gestational week.

Keywords: ROP (Retinopathy of prematurity)

Prematüre retinopatisinde risk faktörleri

Aytekin Apil, Ersin Oba, Ulviye Yiğit, Haşan Vatansever
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Göz Kliniği, İstanbul

Amaç: Prematüre retirıopatisi gelişiminde rol oynayan risk faktörlerini saptamak.
Metod: Kliniğimizde Mayıs 2001 ‘ve Nisan 2003 ayları arasında 280 prematüre bebeğin prematüre retinopatisi yönünden takipleri gerçekleştirildi. Takipler esnasında risk faktörleri kaydedildi.
Bulgular: 280 prematüre bebeğin 105’inde (%37.5) PR gelişti. PR gelişen 105 bebekten 41(%39.04) evre l, 39(%37.14) evre 11. 23 (%21.90) evre III ve 2(%0.19) evre IV ve V idi. PR saptanan 105 bebekten 19’ unda (% 18.09) eşik hastalık, 1’ in¬de (%0.09) evre IV A, 1’inde (%0.09) evre V gelişmesi üzerine ileri tedavi için üniversite hastanelerinin oftalmoloji departmanlarına şevke dildi. 8 ayrı grupta toplanan risk faktörleri tek değişkenli analizlerle incelendi. Tek değişkenli analiz¬ler sonucunda PR gelişimi ile anlamlı ilişkisi saptanan risk faktörleri üzerinde lojistik regresyon analizi uygulandı ve 1250 gram ve altında doğum ağırlığı bulunan bebekler ile 32 hafta ve altında doğan bebeklerde PR riskinin anlamlı derecede fazla olduğu görüldü.
Sonuç: PR gelişiminde rol oynadığı düşünülen faktörler içinde en önemlilerinin düşiik gestasyonel hafta ile düşük doğum ağırlığı olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: PR (Prematüre retinopatisi)

Aytekin Apil, Ersin Oba, Ulviye Yiğit, Haşan Vatansever. The risk factors in retinopathy of prematurity. SETB. 2003; 37(3): 34-39

Corresponding Author: Aytekin Apil
LookUs & Online Makale