ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Solitary Cecal Diverticulitis Mimicking Acute Appendicitis in A Child: Intraoperative Diagnosis [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-76588 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.76588

Solitary Cecal Diverticulitis Mimicking Acute Appendicitis in A Child: Intraoperative Diagnosis

Asudan Tugce Bozkurter Cil1, Salim Gumus2
1Medicana International Samsun Hospital, Department of Pediatric Surgery, Samsun - Turkey
2Medicana International Samsun Hospital, Department of General Surgery, Samsun - Turkey

Objective: The right colon or relatively rare cecal diverticulitis may mimic acute appendicitis. This is a rare situation in the pediatric age group. Herein such a case is reported to arouse awareness of emergency room residents and pediatric surgeons on the issue.
Case: A 14-year-old, 105-kilogram boy presented to the emergency department with symptoms mimicking acute appendicitis. He turned out to have a perforated solitary cecal diverticulitis during surgery.
Conclusion: Diverticulosis is a disease common in adulthood however, incidence is increasing in childhood. Therefore, emergency room residents and pediatric surgeons need to keep this diagnosis in mind in the differential diagnosis of acute appendicitis. Once the etiology is clarified, preventive measures can be defined. In the light of this information; a better planning of treatment strategy and more precise diagnostic studies can be achieved. (SETB-2017-07-072)

Keywords: Cecal diverticulitis, complicated diverticulosis, pediatric

Çocukta akut apandisiti taklit eden soliter divertikülit olgusu: İntraoperatif tanı

Asudan Tugce Bozkurter Cil1, Salim Gumus2
1Medicana International Samsun Hospital, Department of Pediatric Surgery, Samsun - Turkey
2Medicana International Samsun Hospital, Department of General Surgery, Samsun - Turkey

Amaç: Sağ kolonik veya daha ender çekal divertikülit akut apandisiti taklit edebilir. Bu duruma çocukluk çağında pek rastlanmamaktadır. Burada sunulan vaka ile acil servis hekimlerinin ve çocuk cerrahlarının konuyla ilgili farkındalıklarını arttırmayı amaçladık.
Olgu: 14 yaşında, 105 kilo ağırlığında erkek hasta çocuk acil servise akut apandisite uyan semptomlarla başvurdu. Ancak cerrahi sırasında perfore olmuş soliter çekal divertiküliti olduğu görüldü.
Sonuçlar: Acil servis hekimleri ve çocuk cerrahları, akut apandisitin ayırıcı tanısında sağ kolonik ya da çekal divertiküliti de akıllarında tutmalıdırlar, çünkü önceden yetişkin çağda sıklıkla karşılaşılan bu hastalık artık çocukluk döneminde de görülmeye başlanmıştır. Hastalığın etiolojisi iyi bilinirse, koruyucu önlemler geliştirilebilir. Ve hastalık daha iyi tanınırsa, tanı ve tedavi net olarak planlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Çekal divertikülit, komplike divertikülozis, çocukCorresponding Author: Asudan Tugce Bozkurter Cil, Türkiye
LookUs & Online Makale