ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Effect of Associated Parkinsonism on Rehabilitation in Stroke Patients: A Case Series [SETB]
SETB. 2018; 52(1): 64-69 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.69772

The Effect of Associated Parkinsonism on Rehabilitation in Stroke Patients: A Case Series

Selda Çiftci1, Banu Kuran1, Zehra Duman1, Figen Yılmaz1, Cansu Mert1, Gülgün Durlanık1, Jülide Öncü1, Bilge Düden1, Hüseyin Bertan1, Cem Erçalık2, Rana Terlemez1
1Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Arel Universty Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey

Stroke and Parkinson's disease are 2 major causes of movement impairment and a decreased ability to perform daily activities. The aim of this case series was to demonstrate the difficulty of rehabilitation in stroke patients with accompanying parkinsonism. Four stroke patients with parkinsonism who underwent rehabilitation at the Physical Medicine and Rehabilitation Clinic between March and May of 2016 were evaluated. The Standardized Mini-Mental State Examination (SMMSE), the Functional Independence Measure (FIM), the Barthel Index (BI), the Berg Balance Scale (BBS), and the Stroke Impact Scale version 3.0 (SIS) were used in the assessment. Of the 4 patients, 3 were female, and the mean age was 74.5±9.3 years. The mean hospital stay was 19±5.3 days. The initial test scores recorded were low, and they remained low at the time of discharge. After rehabilitation, the mean FIM score in the group was 42% of the maximum possible score, the mean SMMSE was 55%, the BI was 18%, the BBS was 0.08%, and the SIS was 25%. Three patients required a wheelchair, and 1 patient could ambulate with a walker at discharge. A stroke accompanied by parkinsonism negatively affects mobility and functional status, primarily through the deterioration of balance. In this study, cognitive function was reduced to half of the maximum, and the balance and function loss was more than 50%. Barthel index; berg balance scale; functional independence measure; mini-mental state examination; parkinsonism; stroke; stroke impact scale.

Keywords: Barthel Index, Berg Balance Scale, Functional Independence Measure, Mini-Mental State Examination, parkinsonism, stroke, Stroke Impact Scale.

İnmeli Olgularda Eşlik Eden Parkinsonizm Bulgularının Rehabilitasyona Etkisi: Olgu Serisi

Selda Çiftci1, Banu Kuran1, Zehra Duman1, Figen Yılmaz1, Cansu Mert1, Gülgün Durlanık1, Jülide Öncü1, Bilge Düden1, Hüseyin Bertan1, Cem Erçalık2, Rana Terlemez1
1Sağlık Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul

İnme ve Parkinson Hastalığı (PH), kişide hareket yeteneğini, kendine bakım aktivitelerini azaltan iki önemli hareket bozukluğu nedenidir. Bu sunumda inmeli olgularda, eşlik eden Parkin-sonizm buguları nedeniyle rehabilitasyonun güçleştiğini, klinik ölçeklerle açıklamayı amaçladık. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği’nde Mart-Mayıs 2016 tarihlerinde yatan dört inme olgusunda Parkinsonizm birlikteliğini gözden geçirdik. Hastaların giriş ve taburculuk sırasında klinik ölçeklerle rehabilitasyonun etkinliği değerlendirdik. Değerlendirmede kullanılan klinik ölçekler Standardize Mini Mental Test (SMMT), Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ), Barthel İndeksi (BI), Berg Denge Ölçeği (BDÖ) ve İnme Etki Ölçeği versiyon 3.0 (İEÖ 3.0) idi. Olguların üçü kadın, biri erkek, yaş ortalaması 74.5±9.3 yıl, ortalama yatış süresi 19.0±5.3 gün idi. Giriş sırasında düşük olan puanlar taburculuk sırasında da düşüktü. En iyi puana göre kıyaslandığında, olguların FBÖ ortalaması en yüksek değerin %42’si, SMMT ortalaması %55’i, taburculuk BI ortalaması %18’i, BDÖ ortalaması %0.08’i, İEÖ 3.0 ortalaması %25’i kadardı. Üç olgu tekerlekli sandalye, bir olgu yürüteçle yürüme seviyesinde taburcu edildi. İnme ile birlikte Parkinsonizm bulguları varlığının, özellikle denge bozukluğu olmak üzere, hastaların mobilite ve fonksiyonel durumunu olumsuz etkilediğini gözledik. Kognitif fonksiyonları normalin yarısı kadar olmakla beraber dengeleri ve fonksiyonel durumları yarıdan fazla oranda olumsuz etkilenmişti.

Anahtar Kelimeler: Barthel indeksi, berg denge ölçeği, fonksiyonel bağımsızlık ölçeği, inme, inme etki ölçeği versiyon 3.0, parkinson hastalığı, standardize mini mental testi

Selda Çiftci, Banu Kuran, Zehra Duman, Figen Yılmaz, Cansu Mert, Gülgün Durlanık, Jülide Öncü, Bilge Düden, Hüseyin Bertan, Cem Erçalık, Rana Terlemez. The Effect of Associated Parkinsonism on Rehabilitation in Stroke Patients: A Case Series. SETB. 2018; 52(1): 64-69

Corresponding Author: Banu Kuran, Türkiye
LookUs & Online Makale