ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Rekürren mültipl intrakranial meninjiyom olgusu [SETB]
SETB. 2004; 38(3): 72-75

Rekürren mültipl intrakranial meninjiyom olgusu

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Muhammet Acar, Sami Yakut
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

Meninjionılar gliomalardan sonra ikinci en sık görülen tümörlerdir ve tüm santral sinir sistemi tümörlerinin yaklaşık % 20’sini meydana getirirler. Mültipl meninjiomlar %5.9 ile %I0.5 arasında değişen bir insidaıısa sahiptirler. Biz olgu bildirimizde, sağ frontal meninjiom nedeniyle öpere edilmiş olan 73 yaşındaki bir kadın hastayı sunduk. Operasyondan 8 yıl sonra hastada en az 6 yeni tiimör gelişmesi, bizi daha önce öpere edilen tümörden bir subaraknoid yayılım olduğu kanısına yöneltti. Olgu sunumumuzda operasyonu takip eden yeni meninjiom gelişmesinin mekanizması, sıklığı ve ortaya çıkışını tartıştık.

Keywords: Mültipl meninjiom, rekiirrens, subaraknoid yayılım

Recurrent multiple intracranial meningiomas

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Muhammet Acar, Sami Yakut
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

Meningiomas are the second most common tumors following glial tumors and account for approximately 20% of all central nervous system tumors. Multiple meningiomas have an incidence ranging between 5.9% and 10.5%. In our case report, we have presented a 73 year female patient who had been operated for a right frontal meningioma. After 8 years, she developed at least 6 more new tumors, which led us towards the supposition of a subarachnoid dissemination, resulting from the previously operated tumor. In our presentation, we have discussed the occurence, incidence and mechanisms of new meningioma development following operation.

Anahtar Kelimeler: Multiple meningioma, recurrence, subarachnoid spread.

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Muhammet Acar, Sami Yakut. Rekürren mültipl intrakranial meninjiyom olgusu. SETB. 2004; 38(3): 72-75

Corresponding Author: Ahmet Mesrur Halefoğlu
LookUs & Online Makale