ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Lupus Miliaris Disseminatus Faciei: A Case Report and Brief Literature Review [SETB]
SETB. 2018; 52(2): 142-144 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.39306

Lupus Miliaris Disseminatus Faciei: A Case Report and Brief Literature Review

Aslı Aksu Çerman1, Ezgi Aktaş Karabay1, Özben Yalçın2, Ilknur Kıvanç Altunay1
1Department of Dermatology and Venereology, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Medical Pathology, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Lupus miliaris disseminatus faciei (LMDF) is a rarely seen, granulomatous disease of the face with an unknown etiology. Clinically, the disease is characterized by monomorphic, reddish-brown, dome-shaped papules symmetrically distributed on the face. Histopathologically, a perifollicular caseating granuloma is the hallmark.
A 20-year-old male patient was referred to our outpatient clinic with multiple papules distributed on his face, and he was diagnosed with LMDF based on histopathological examination. The patient was unresponsive to the oral tetracycline treatment; however, he was successfully treated with systemic dapsone and topical tacrolimus. This is a rare case of LMDF, which showed rapid improvement with dapsone therapy.

Keywords: Dapsone, granuloma; lupus miliaris disseminatus faciei.

Bir Lupus Miliaris Disseminatus Faciei Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Aslı Aksu Çerman1, Ezgi Aktaş Karabay1, Özben Yalçın2, Ilknur Kıvanç Altunay1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Lupus miliaris disseminatus faciei (LMDF) etyolojisi net olarak bilinmeyen, nadir görülen, yüzün granülomatöz bir hastalığıdır. Klinik olarak yüzde simetrik olarak yerleşen, monomorfik, kırmızı- kahverenkli, sert papüllerle karakterizedir. Histopatolojik incelemede perifoliküler kazeifiye granulomlar izlenir.
20 yaşında erkek hasta yüz bölgesinde çok sayıda papüler lezyon ile polikliniğimize başvurdu ve histopatolojik inceleme sonrası LMDF tanısı konuldu. Sistemik tetrasiklin tedavisine yanıt vermeyen ancak sistemik dapson ve topikal takrolimus ile başarılı şekilde tedavi edildi.
Nadir görülmesi ve dapson tedavisine hızlı yanıt vermesi sebebiyle bu olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Dapson, granulom, lupus miliaris disseminatus faciei

Aslı Aksu Çerman, Ezgi Aktaş Karabay, Özben Yalçın, Ilknur Kıvanç Altunay. Lupus Miliaris Disseminatus Faciei: A Case Report and Brief Literature Review. SETB. 2018; 52(2): 142-144

Corresponding Author: Ezgi Aktaş Karabay
LookUs & Online Makale