ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Extranasopharyngeal angiofibroma originating from the nasal dorsum: a rare location for this tumor [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-37450 | DOI: 10.5350/SEMB.20170508042536

Extranasopharyngeal angiofibroma originating from the nasal dorsum: a rare location for this tumor

Bilge Türk1, Özlem Ünsal1, Meltem Akpınar1, Şermin Tülay Başak2, Berna Uslu Coşkun1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: Although it is a rare condition, the diagnosis of extranasopharyngeal angiofibroma should be considered in differential diagnosis of nasal masses. We presented a rare case of extranasopharyngeal angiofibroma originating from left lateral side of nasal tip in this report.
Case: 43 year old man with a mass of extranasopharyngeal angiofibrom located on the left lateral side of the nasal tip is presented. Nasal mass of the patient leading nasal obstruction and swelling at the nasal tip is surgically removed. Histopathological examination revealed extranasopharyngeal angiofibrom. The patient is on follow up and free of disease.
Result: Extranasopharyngeal angiofibromas are rare and differ from nasopharyngeal angiofibromas regarding clinical and radiological features. Although it is rare, this diagnosis should be considered in differential diagnosis of a patient with one sided nasal mass and/or with refractory epistaxis, regardless of the patients’s age or sex.

Keywords: Angiofibrom, benign tumor, nose, extranasopharyngeal angiofibrom

Nazal Dorsum Yerleşimli Ekstranazofarengeal Anjiofibrom: Bu Tümör İçin Nadir Bir Yerleşim

Bilge Türk1, Özlem Ünsal1, Meltem Akpınar1, Şermin Tülay Başak2, Berna Uslu Coşkun1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Nadir görülmesine rağmen burun kitlelerinin ayırıcı tanısında ekstranazofarengeal anjiofibrom tanısı da akılda tutulmalıdır. Nazal tip ve lateral nazal bölgede yerleşimli nadir görülen bir ekstranazofarengeal anjiofibrom olgusu sunduk.
Olgu: Nazal tip sol tarafında kitlesi olan 43 yaşında erkek hasta sunulmuştur. Burun tıkanıklığı ve burun ucunda şişlik şikayeti olan hastanın kitlesi cerrahi olarak eksize edildi. Histopatoloiik inceleme sonucu ekstranazofarengeal anjiofibrom olarak raporlandı. Olgu hastalıksız olarak takip edilmektedir.
Sonuç: Ekstranazofarengeal anjiofibromlar (ENA) nadirdirler ve klinik ve radyolojik özellikler açılardan nazofarengeal anjiofibromlardan farklıdırlar. Dolayısıyla nadir görülmesine rağmen tek taraflı nazal kitlelerde ve dirençli epistaksis vakalarında hastanın yaşı ve cinsiyetinden bağımsız olarak ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anjiofibrom, benign tümör, burun, ekstranazofarengeal anjiofibromCorresponding Author: Bilge Türk
LookUs & Online Makale