ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
An uncommon complication: Isolated unilateral hypoglossal nerve palsy after septorhinoplasty [SETB]
SETB. 2017; 51(4): 338-341 | DOI: 10.5350/SEMB.20161017120517

An uncommon complication: Isolated unilateral hypoglossal nerve palsy after septorhinoplasty

Demet Yazıcı, Ayşe Karaoğullarından, Gökhan Kuran, Ayşe Karakaya
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz - Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, Adana - Türkiye

Objective: Isolated hypoglossal nerve palsy is a rare complication of long lasting operations under general anesthesia like cosmetic surgeries and orthopedic operations, caused by the use of laryngeal mask or intubation tube. In this case report, we discuss the probable causes and treatment methods of this complication in the light of the current literature.
Case: In this study, we present a 35-year old patient who developed isolated left hypoglossal nerve palsy right after septorhinoplasty. The patient received B vitamin complex and a gradual tapering dose of oral methylprednisolone treatment of 1mg/kg and his tongue movements completely recovered after three months.
Conclusion: Hypoglossal nerve palsy is the consequence of neuropraxia caused by compression of the nerve in between the intubation tube or its cuff and the hyoid bone or cervical vertebra. In this case report, we evaluated factors that increase the complication rate, such as the use of nitrous oxide during the surgery, the malposition of the intubation tube or the laryngeal mask. Precautions such as using adequate size intubation tubes, gentle intubation of the patient without trauma, proper positioning of the intubation tube, avoiding long-time hyperextension of the position of the head of the patient and checking intracuff pressure continuously with a manometer would help to prevent these kind of complications.

Keywords: Hypoglossal nerve, palsy, rhinoplasty.

Nadir görülen bir komplikasyon: Septorinoplasti sonrası tek taraflı izole hipoglossal sinir paralizisi

Demet Yazıcı, Ayşe Karaoğullarından, Gökhan Kuran, Ayşe Karakaya
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz - Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği, Adana - Türkiye

Amaç: İzole hipoglossal sinir felci, özellikle estetik operasyonlar, ortopedik girişimler gibi uzun süren operasyonların genel anestezisi esnasında laringeal maske ya da entübasyon tüpü kullanımı sonrasında görülebilen ender bir komplikasyondur. Bu sunumda, güncel literatür bilgileri ışığında bu komplikasyonun olası nedenleri ve tedavi yöntemleri tartışılmıştır.
Olgu: Bu çalışmada, septorinoplasti operasyonu sonrası izole sol hipoglossal sinir felci gelişen 35 yaşındaki erkek hastamızı sunduk. B vitamini kompleksi ve 1mg/kg’dan azalan dozda oral steroid tedavisi başlanan hastanın 3 ay sonrasında dil hareketlerinin tamamen düzeldiği gözlemlendi.
Sonuç: Hipoglossal sinir felci, hastanın entübe olduğu esnada entübasyon tüpünün kendisinin ya da kafının, hyoid kemiğe ya da servikal vertebraya basısı neticesinde sinirde nöropraksi oluşumuna bağlı- dır. Bu çalışmada, bu tür komplikasyonları arttıran anestezi esnasında nitröz oksit kullanımı, kullanılan entübasyon tüpünün ya da laringeal maskenin malpozisyonu gibi faktörler incelendi. Hastaya uygun
büyüklükte entübasyon tüpü kullanılması, hastanın travma olmadan, nazik bir şekilde entübe edilmesi ve entübasyon tüpünün seviyesinin düzgün ayarlanması, hasta kafasının operasyon esnasında uzun süre hiperekstansiyonda ve aynı pozisyonda kalmaması, intrakaf basıncın sürekli olarak manometre ile kontrol edilmesi bu tür komplikasyonların gelişmesini engelleyecektir.

Anahtar Kelimeler: Hipoglossal sinir, paralizi, rinoplasti.

Demet Yazıcı, Ayşe Karaoğullarından, Gökhan Kuran, Ayşe Karakaya. An uncommon complication: Isolated unilateral hypoglossal nerve palsy after septorhinoplasty. SETB. 2017; 51(4): 338-341

Corresponding Author: Demet Yazıcı, Türkiye
LookUs & Online Makale