ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Effects Of Graft Selection In Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction On Clinical Results: Mid-Term Functional Results [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-23281 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.23281

Effects Of Graft Selection In Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction On Clinical Results: Mid-Term Functional Results

Ömer Cengiz1, Necdet Demir2, Ferdi Dırvar3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Muş State Hospital, Muş, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Biruni University Medical Faculty Hospital, İstanbul, Turkey
3Department Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences Metin Sabancı Baltalimanı Osteopathic Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey.

Objective: In this study, mid-term clinical results of patients who underwent anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction using allograft and autograft were compared.
Methods: Results of 70 patients who underwent anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction with anterior tibial tendon (ATT) allograft (n=18) or hamstring (HT) autograft (n=52) were evaluated retrospectively. At the last follow-up, The International Knee Documentation Committee (IKDC) and Tegner-Lysholm score were used to assess the functional status of the patients and the Lachman test, Anterior drawer test and Pivot-shift test for laxity.
Results: There was no difference between the two groups in terms of age, gender, time to operation, graft thickness and femoral tunnel length (p>0,05). Results were satisfactory in both groups in post-operative period in terms of time to returning to sports, International Knee Documentation Committee (IKDC), Tegner-Lysholm, range of motion (ROM), quadriceps circumference and laxity, but there was no significant difference between the groups (p> 0,05).
Conclusion: Our study suggests that mid-term clinical outcomes of ACL reconstruction with anterior tibial tendon (ATT) allograft or hamstring tendon (HT) autograft are similar. In conclusion, we believe that the successful rehabilitation program implemented after the operation performed by the experienced surgeon with the correct technique at the appropriate indications has a positive effect on success in ACL reconstruction. (SETB-2018-03-045)

Keywords: Anterior tibial tendon allograft; hamstring tendon autograft; anterior cruciate ligament injury.

Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Greft Seçiminin Klinik Sonuç Üzerine Etkileri; Orta Dönem Fonksiyonel Sonuçlarımız

Ömer Cengiz1, Necdet Demir2, Ferdi Dırvar3
1Muş Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Muş
2Biruni Üniversitesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
3Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada, allogreft ya da otogreft ile ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonu yapılan hastaların orta dönem klinik sonuçları araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Anterior tibial tendon (ATT) allogreft (n=18) ya da hamstring (HT) otogreft (n=52) ile ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonu uygulanan 70 hastanın sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastalara son kontrolde, fonksiyonel durumlarını değerlendirmek üzere Uluslararası Diz Dokümantasyon Komitesi’nin (IKDC) diz skoru ve Tegner-Lysholm skoru, laksite için Lachman, Öne çekmece ve Pivot-shift testleri uygulandı.
Bulgular: İki grup arasında yaş, cinsiyet dağılımı, ameliyata kadar geçen süre, greft kalınlığı ve femoral tünel uzunluğu açısından farklılık yoktu (p>0,05). Post-op dönemde spora dönüş, IKDC, Tegner-Lysholm, eklem hareket açıklığı (ROM), Quadriceps çevresi ve laksite bakımından her iki grupta da sonuçlar tatmin ediciydi ancak gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05).
Sonuç: Çalışmamız, ATT (Anterior tibial tendon) allogreft ya da HT (Hamstring tendon) otogreft ile ÖÇB rekonstrüksiyonunun orta dönem klinik sonuçlarının benzer olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak ÖÇB rekonstrüksiyonunda uygun endikasyonda doğru teknikle tecrübeli cerrah tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından uygulanan iyi rehabilitasyon programının başarıyı olumlu etkilediğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Anterior tibial tendon allogreft; hamstring tendon otogreft; ön çapraz bağ yaralanması.Corresponding Author: Ömer Cengiz
LookUs & Online Makale