ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Bilateral Synchronous Mucoepidermoid Carcinoma of the Parotid Gland [SETB]
SETB. 2018; 52(2): 145-148 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.74936

Bilateral Synchronous Mucoepidermoid Carcinoma of the Parotid Gland

Meltem Akpinar, Özlem Ünsal, Mahmut Çankaya, Fatih Tetik, Berna Uslu Coşkun
Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Mucoepidermoid carcinoma is the most common malignant tumor of the parotid; however, its synchronous occurrence in both of the parotid glands is extremely rare. Herein, we presented a case of 53-year-old man with bilateral synchronous mucoepidermoid carcinoma of the parotid gland treated with surgery.
The patient mainly complained of a painless mass in the left parotid gland. A mass located in the right parotid gland was incidentally detected by imaging. Based on cytopathology, left total parotidectomy was performed while preserving the facial nerve with ipsilateral neck dissection, and 5 weeks later, right superficial parotidectomy was performed. At the 3-year follow-up, there was no recurrence in the parotid regions and the neck.
A detailed examination for parotid masses is suggested for identifying possible occult synchronous tumors in the contralateral side or in other salivary glands. A close follow-up is also recommended for the risk of future occurrence of metachronous tumors.

Keywords: mucoepidermoid carcinoma, parotid gland, bilateral, synchronous, salivary gland

Parotis bezinin bilateral eş zamanlı mukoepidermoid karsinomu

Meltem Akpinar, Özlem Ünsal, Mahmut Çankaya, Fatih Tetik, Berna Uslu Coşkun
Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Istanbul - Turkey

Mukoepidermoid karsinom, parotis bezinin en sık görülen malign tümörü olsa da, her iki bezde eş zamanlı olarak görülmesi oldukça nadirdir. Bu olgu sunumunda, bilateral parotis bezi mukoepidermoid karsinomuna sahip 53 yaşında bir erkek hastanın tanı, tedavi ve takip süreci tartışılmıştır.
Hastanın primer şikayeti sol parotis bezindeki ağrısız kitleydi. Sağ parotis bezindeki kitle ise radyolojik görüntüleme sırasında insidental olarak saptandı. Sitopatolojik inceleme sonrası, sol tarafa total parotidektomi ve ipsilateral boyun diseksiyonu, sağ tarafa ise 5 hafta sonra yüzeyel parotidektomi yapıldı. Hastanın 3 yıllık takibinde parotis lojlarında ve boyunda rekürrens ya da nüks izlenmedi.
Parotis bezi tümörlerinde, diğer tükrük bezlerinin de detaylı klinik incelemesi, kontralateral bezde ve diğer tükrük bezlerinde eşzamanlı okült tümör olasılığı nedeniyle önerilmektedir. Ayrıca, metakron tümör olasığı nedeniyle, hastaların yakın takibi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Mukoepidermoid karsinom, parotis bezi, bilateral, eş zamanlı, tükürük bezi

Meltem Akpinar, Özlem Ünsal, Mahmut Çankaya, Fatih Tetik, Berna Uslu Coşkun. Bilateral Synchronous Mucoepidermoid Carcinoma of the Parotid Gland. SETB. 2018; 52(2): 145-148

Corresponding Author: Özlem Ünsal, Türkiye
LookUs & Online Makale