ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Late-Onset Tethered Cord Syndrome in a Patient with Spina Bifida: A Case Report [SETB]
SETB. 2018; 52(2): 138-141 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.64936

Late-Onset Tethered Cord Syndrome in a Patient with Spina Bifida: A Case Report

Mehmet Ağırman1, Merve Çalkın1, Fatma Zeynep Güngören1, Oğuz Durmuş1
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul Medipol University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Radiology, Istanbul Medipol University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Tethered cord is a clinical syndrome associated with short and thick filum terminale. It can occur because of congenital or acquired reasons and can lead to progressive neurological deficits. A thorough medical history, physcial examination, imaging, and electrophysiological tests are heplful in its diagnosis.
An 11-year-old patient with a prior diagnosis of spina bifida was operated for pes ekinovarus at the age of 1.5 years. The patient visited our physical medicine and rehabilitation polyclinic with complaints of pain and weakness in the left ankle and region around the knee. She had been suffering from walking disruption, thinning of leg muscles, and pain for past 1 year. After imaging, a diagnosis of tethered cord syndrome was made.
Follow-up of patients diagnosed with spina bifida during growth period is important to prevent complications such as syringomyelia and tethered cord syndrome.

Keywords: Spina bifida, syringomyelia; tethered cord syndrome.

Spina Bifida Tanılı Bir Hastada Geç Dönemde Ortaya Çıkan Gergin Kord Sendromu

Mehmet Ağırman1, Merve Çalkın1, Fatma Zeynep Güngören1, Oğuz Durmuş1
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul Medipol University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Radiology, Istanbul Medipol University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Gergin kord sendromu, kısa ve kalın bir filum terminale ile ilişkili olan klinik bir sendromdur. Konjenital ya da edinsel nedenlerle ortaya çıkabilmekte ve ilerleyici nörolojik kayıplara yol açabilmektedir. Tanıda öykü, fizik muayene, görüntüleme ve elektrofizyolojik testlerden faydalanılır.
Daha önceden spina bifida tanısı olan ve 1.5 yaşında pes ekinovarus nedeniyle opere olan 11 yaşındaki hasta sol ayak bileğinde ve diz çevresinde ağrı ve güçsüzlük şikayeti ile fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğimize başvurdu. Son 1 yıldır yürürken ayaklarında aksama, bacak kaslarında incelme ve ağrı şikâyetleri başlamış. Yapılan tetkiklerinde hastaya gergin kord sendromu tanısı konuldu.
Büyüme çağındaki spina bifida tanılı hastaların gergin kord sendromu ve siringomyeli açısından takibi oluşacak komplikasyonların önlenmesi açısından önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gergin kord sendromu, Siringomyeli, Spina bifida

Mehmet Ağırman, Merve Çalkın, Fatma Zeynep Güngören, Oğuz Durmuş. Late-Onset Tethered Cord Syndrome in a Patient with Spina Bifida: A Case Report. SETB. 2018; 52(2): 138-141

Corresponding Author: Merve Çalkın
LookUs & Online Makale