ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
The evaluation of upper airway complications secondary to intubation: cuff pressure manometer versus conventional palpation method [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-63496 | DOI: 10.5350/SEMB.20171214085933

The evaluation of upper airway complications secondary to intubation: cuff pressure manometer versus conventional palpation method

Özlem Ünsal1, Nurullah Seyhun1, Bilge Türk1, Merve Ekici1, Hale Dobrucalı2, Suat Turgut1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: General anesthesia is preferred in most of otorhinolaryngologic surgeries. Evaluation of upper airway complications secondary to intubation including sore throat, cough, disphonia and dysphagia was aimed in this study considering the intubation tube cuff pressure, tube diameter and intubation duration.
Materials and Method: After the assignment of 67 patients to study and control groups, intubation tube cuff pressure was arranged to be between 20-30 cm H2O using a cuff pressure manometer in study group. In control group, the cuff pressure was decided by anesthesiologist using conventional palpation method. Sore throat, cough, disphonia and dysphagia was compared between groups at 4th, 8th and 24th hours postoperatively.
Results: Cuff pressure was significantly higher in control group than in study group. In control group, sore throat observed at 4th, 8th and 24th hours, cough and disphonia observed at 4th and 8th hours were more than in study group. Cough at 4th and 8th hours was found to be related to intubation duration.
Conclusion: Arrangement of cuff pressure using a cuff manometer is suggested for decrease of upper airway complications secondary to intubation because of the higher rate of these complaints in patients whose cuff pressure was arranged by conventional palpation method.

Keywords: Cuff pressure, sore throat, Intubation, cough

Entübasyona Sekonder Üst Hava Yolu Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi: Balon Basınç Manometresine Karşı Konvansiyonel Palpasyon Metodu

Özlem Ünsal1, Nurullah Seyhun1, Bilge Türk1, Merve Ekici1, Hale Dobrucalı2, Suat Turgut1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Kulak burun boğaz hastalıkları cerrahisinde sıklıkla tercih edilen genel anestezi sonrası entübasyona sekonder boğaz ağrısı, öksürük, ses kısıklığı gibi üst hava yolu komplikasyonlarının ve yutma güçlüğünün, entübasyon tüpü balon basıncı, entübasyon tüpü çapı ve entübasyon süresi dikkate alınarak araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya dahil edilen 67 hasta çalışma ve kontrol gruplarına atandıktan sonra çalışma grubunda entübasyon tüpü basıncı, manometre kullanılarak 20-30 cm H2O basınç aralığında tutuldu. Kontrol grubunda anestezi uzmanı tarafından balon basıncı palpasyonla ayarlandı. Entübasyon süresi ve tüp çapı kaydedildi. Postoperatif 4, 8 ve 24. saatlerde boğaz ağrısı, öksürük, disfoni ve disfaji açısından gruplar karşılaştırıldı.
Bulgular: Kontrol grubunda balon basıncı çalışma grubundan anlamlı yüksekti. Boğaz ağrısı kontrol 4, 8 ve 24. saatlerde, öksürük ve disfoni 4 ve 8. saatlerde, disfaji ise 4. saatte çalışma grubundan anlamlı alarak fazla gözlendi. Entübasyon süresi ile sadece öksürük arasında anlamlı ilişki saptandı.
Sonuçlar: Balon basıncının palpasyon yöntemi ile fazla şişirilmesi ve bu grup hastalarında entübasyona sekonder hava yolu komplikasyonlarının yüksek oranda görülmesi nedeniyle tüp basıncının manometre ile ayarlanması bu komplikasyonların azaltılmasında önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Balon basıncı, boğaz ağrısı, entübasyon, öksürükCorresponding Author: Özlem Ünsal
LookUs & Online Makale