ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Neurological complications of systemic lupus erythematosus: a review based on case series [SETB]
SETB. 2014; 48(1): 47-50 | DOI: 10.5350/SEMB2014480108

Neurological complications of systemic lupus erythematosus: a review based on case series

Sibel Karşıdağ, Nilgün Çınar, Şevki Şahin
Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul-Türkiye

Systemic lupus erythematosus (SLE) which is a chronic autoimmune disease can be presented with neuropsychiatric scenarios. Antibodies that react with neuronal antigens have been blamed in pathophysiology. In this article, current knowledge about the nervous system involvement of the SLE based on cases with epilepsy, polyneuropathy, plexitis, and cerebral vasculitis was reviwed.

Keywords: SLE, neuropsychiatric, epilepsy, neuropathy, vasculitis.

Sistemik lupus eritematozusun nörolojik komplikasyonları: Olgu serisi temelinde gözden geçirme

Sibel Karşıdağ, Nilgün Çınar, Şevki Şahin
Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul-Türkiye

Kronik otoimmün bir hastalık olan sistemik lupus eritematozus (SLE) nöropsikiyatrik tablolarla karşımıza çıkabilmektedir. Fizyopatolojisinde nöronal antijenler ile reaksiyona giren patojen antikorlar suçlanmaktadır. Bu makalede epilepsi, polinöropati, pleksit ve serebral vaskülit ile kliniğe yansıyan olgular temelinde SLE ve sinir sitemi tutulumuna dair güncel bilgiler gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: SLE, nöropsikiyatrik, epilepsi, nöropati, vaskülit.

Sibel Karşıdağ, Nilgün Çınar, Şevki Şahin. Neurological complications of systemic lupus erythematosus: a review based on case series. SETB. 2014; 48(1): 47-50

Corresponding Author: Şevki Şahin
LookUs & Online Makale