ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
A Retrospective Analysis of Er: YAG Laser Treatment in Solar Lentigines: Our Clinical Observations [SETB]
SETB. 2020; 54(2): 193-196 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.46548

A Retrospective Analysis of Er: YAG Laser Treatment in Solar Lentigines: Our Clinical Observations

Ezgi Aktas Karabay, Neslihan Fisek Izci
Department of Dermatology and Venereology, Bahcesehir University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Objectives: To investigate the efficacy of erbium-doped yttrium aluminium garnet (Er: YAG) laser in the treatment of solar lentigines.
Methods: A retrospective study was conducted on patients treated with the only Er: YAG laser. In this study, 14 patients with multiple solar lentigines before treatment were included. Treatment parameters and all side effects were recorded. One independent, blinded dermatologist evaluated the clinical improvement and the patients also scored their satisfaction degree with the treatment.
Results: The mean age of the patients was 41.07±7.16 years. The number of mean treatment session for each patient was 1.79±1.05. At the final visit, excellent improvement (76–100% clearance) was reached in eight (57.1%) patients, while good improvement (51-75% clearance) was achieved in five (35.7%) patients. Ten patients (71.4%) were very satisfied and four (28.5%) patients were satisfied with the results of the treatment. No side effects occurred.
Conclusion: Er: YAG laser treatment may be an effective and safe optional modality for solar lentigines.

Keywords: Erbium: YAG laser, lentigo; therapy.

Solar lentigolarda Er: YAG lazer tedavisinin etkinliğinin retrospektif analizi: Klinik gözlemlerimiz

Ezgi Aktas Karabay, Neslihan Fisek Izci
Department of Dermatology and Venereology, Bahcesehir University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı Erbium-doped yttrium aluminium garnet (Er: YAG) lazerin solar lentigo tedavisinde etkinliğini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Er: YAG lazer ile tedavi edilen hastalar ile retrospektif çalışma düzenlendi. Tedavi öncesinde çok sayıda solar lentigosu olan 14 hasta çalışmaya dahil edildi. Tedavi parametreleri ve izlenen yan etkiler kaydedildi. Bağımsız bir dermatolog tarafından klinik iyileşme değerlendirildi, hastalar da tedavi sonuçları ile ilgili memnuniyetlerini derecelendirdi.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 41.07±7.16 (yıl) idi. Her hastaya uygulanan tedavi seasn sayısı ortalaması 1.79±1.05 idi. Son değerlendirmede 8 hastada (% 57.1) mükemmel iyileşme t (%76–100 gerileme) izlenirken, 5 hastada (%35.7) iyi derecede iyileşme (%51-75 gerileme) izlendi. On hasta (% 71.4) tedavi sonuçlarından çok memnun, 4 hasta (%28.5) memnun idi. Tedaviye bağlı hiçbir yan etki izlenmedi.
Sonuç: Solar lentigolarda Er: YAG lazer tedavisi etkili ve güvenli bir yöntem olabilir. (SETB-2018-07-101)

Anahtar Kelimeler: Erbium: YAG lazer, lentigo, tedavi

Ezgi Aktas Karabay, Neslihan Fisek Izci. A Retrospective Analysis of Er: YAG Laser Treatment in Solar Lentigines: Our Clinical Observations. SETB. 2020; 54(2): 193-196

Corresponding Author: Ezgi Aktas Karabay
LookUs & Online Makale